NGF Ekskursjon 2013 til Varangerhalvøya

12.-15. september 2013

Ekskursjonen varer i 3 dager og har som mål å introdusere deltagerne til noen av godbitene i Varangerhalvøyas kvartære og senproterozoiske stratigrafi. Oppstart torsdag 12. september kl. 12, Høybuktmoen flyplass, Kirkenes. Slutt søndag 15. september kl. 11.00 samme sted.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk