Nordiske geologiske foreninger

Vi har flere geologiske organisasjoner i Norden, de tilbyr også ekskursjoner og informasjon om geologien i sine land.

Danmark: http://www.2dgf.dk/

Finland: http://www.geologinenseura.fi/english.html

Island: http://www.jfi.is/

Sverige: http://geologiskaforeningen.se/index.html

 

 

logodet norskesvarth NGUlitenfarge ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit
logodet norskesvarth NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk