Aktuelt

NGF-Oslo inviterer dere med på jakt etter Eirik den Raude sin badevannstemperatur, sammen med Kikki Kleiven fra UiB.

Torsdag 5.april klokken 19:00 til 21:00, ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

NGF Bergen inviterer til foredrag 22 mars på aud.5 på tredje etasje i Realfagsbygget.

Foredraget er med Joachim Jacobs, som vil fortelle om sin geologiske ekspedisjon til Dronning Maud land.

Joachim Jacobs var med som en av fire geologer fra UiB, Norsk Polarinstitutt og Norges Geologiske Undersøkelse, som kartla, samlet og forsket i nærheten av Troll stasjonen i januar - februar 2018. 

Velkommen til foredrag.

Siste dag av kvalifiseringsleiren har kommet, og elevene skal igjennom et par tema til før avsluttende test.

Første forelesning tar elevene ut i rommet, Space 101 med foreleser Kjartan Olafsson.

Dagens neste forelesning varSedimentære prosesser og systemer med William Helland-Hansen.
Elevene får da første en teoretisk innføring, før praktiske oppgaver hvor de jobber i grupper.

Etter endt forelesning startet selve testen, elevene skal igjennom en test som skal dekke alle områdene de har vært igjennom.
Til slutt skal de levere en essay, hvor de skriver om geologi og hva de ønsker med faget. Og hvorfor akkurat de bør være den som skal representerer Norge i Thailand.

Andre dag på kvalifiseringsleir til GeofagOL er i full gang.

Etter en første dag med mye faglige foredrag, er det to tema som skal dekkes i dag før feltkurs på Ulven.

Dagens første tema står Kikki Kleiven for, Overflate og dypvannssirkulasjon.
Elevene startet da med gruppearbeid for å diskutere verdenshavenes strømmer og hvordan det påvirker oss.

Dagens andre tema er Stillehavet & Klima 101, med Ulysses Ninnemann. Her er det El Niño som presenteres.

Begge disse tema bruker å være med på den internasjonale finalen.

Etter disse temane var det klart for feltkurs med Christian Haug Eide.

Da er kvalifiseringsleiren for 2018 i gang på Uiniversitetet i Bergen.

Nok en gang er Kikki Kleiven og Institutt for Geofag vertskap for videregående elever som har kommet seg igjennom to kvalifiseringsrunder.

På første kvalifiseringsrunde var det 771 elever påmeldt fra 30 videregående skoler fra hele landet, av disse gikk 100 elever videre til runde to.
Og de beste av disse er nå på plass i Bergen for siste avgjørende runde.

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk