Norsk Geologisk Forening - Aktuelt

Geologi - Energi - Samfunn

Vi ønsker velkommen til NTNU i Trondheim 4. - 6. Jaunuar 2023

Omsider kan du stå på podiet igjen, dele dine geologiske betraktninger, din kartlegging, forskning, se publikum i øynene, motta applaus, og tilføre ny viten til vår store geologfamilie. 

 

Sesjoner: 

- Berggrunnsgeologi og geodynamikk - Bedrock geology and Geodynamics

- Sedimentologi - Sedimentology

- Petroleumsgeologi - Petroleum geology

- Paleontologi, evolusjon og biostratigrafi - Paleontology, evolution biostratigraphy

- Esmark-sesjonen; Kvartærgeologi og geomorfologi - Esmark session; Quaternary geology and geomorphology

- Kryosfæren - Cryospheric science

- Klimaendringer - Climate change

- Dypforvitring, `unge´ forkastninger og topografi - Deep weathering, `young´ faulting and the evolution of topography

- Geofarer - Geohazards

- Malmgeologi - Ore geology

- Havbunnsmineralforekomster - Deep sea mineral deposits

- Forekomstforståelse - Ore deposit knowledge

- Overskuddsmasser som en ressurs - Waste rock and secondary resources

- Ingeniørgeologi, infrastruktur og miljø - Engineering geology, infrastructure and environment

- Geologi i energiomstillingen - Geology in the energy transition

- Geologi for samfunnet - Geology for society

 

Geologiens Dag 2022 blir arrangert lørdag 10. september.

 

Årets tema er "geologer på jobb".

 

Geologiens Dag er en stor nasjonal dugnad som gjøres av ildsjeler rundt i hele landet, med hovedformål å få barn og unge interessert i geologi. 

 

For mer informasjon;   www.geologiensdag.no 

 

 

 

Endelig kan vi igjen begynne å planlegge for konferanser.

19. - 21. september 2022 inviteres det til geoturismeseminar på Quality Hotel Skjærgården i Langesund.

Vi kan friste med to dager med spennende foredrag, og en hel dag med ekskursjon organisert av Gea Norvegica Geopark.

Det lover godt for noen spennende dager.

Seminaret er et sammarbeid mellom Norsk Geologisk Forening, Gea Norvegica Geopark og Norges geologiske undersøkelse.

 

Komiteen består av:

Terje Solbakk, NGU

Kristin Rangnes, Gea Norvegica

Ingeborg Klepp, Gea Norvegica

Thorbjøn Kaland, HVL / NGF

Ann Mari Husås, NGF

 

NGWM22 på Island ble holdt i forrige uke. Det ble rekord for antall påmeldte med 360 deltagere fra hele 20 land! Norge stilte totalt med 120 deltakere fra universitetene, NGU, Oljedirektoratet, konsulentselskaper og industri.

Med 296 abstrakt fordelt på 9 hovedtema ble det et stort program, med mange spennende foredrag. Det ble holdt 5 felles foredrag, 240 sesjonsforedrag og 53 posters.

Flere av medlemmene til NGF deltok både med foredrag og posters.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk