Det går mot mer normale tider, og da kan vi igjen planlegge for Geofag-OL!

Frist for skolene til å registrere seg på www.geologi.no/geofag: 1. november. Oppgaver med fasit sendes skolene i løpet av uke 44: innen 6. november. 

Påmelding til geofag-OL 2020 foregår på www.geologi.no/geofag

 

På grunn av det økende antallet COVID smitte på Island og i andre land så er det akkurat nå økt usikkerhet om hvordan denne pandemien vil utvikle seg i løpet av de neste par måneder. På grunn av dette har komiteen på Island måtte tatt den vanskelige beslutningen om å utsette konferansen til midten av mai 2022. Nye datoer for møtet er 11. til 13. mai 2022.

Due to the increasing number of COVID infections in Iceland and other countries as well, there are an increased uncertainty on how this pandemic will develop over the next few months. In light of this, the committee on Iceland took the difficult decision to postpone the conference until middle part of May 2022. New dates for the meeting are 11th to the 13th of May 2022.

Den Islandske Geologiske Forening inviterer alle herved til å delta på det 35. nordiske geologiske vintermøtet. Møtet finner sted fra 5. til 7. januar 2022 (MERK NY DATO) i Harpa konferansesal i Reykjavík, Island.
Som lovet er det nå et vulkanutbrudd i nærheten av Reykjavík. Foreningen kan ikke love at det fortsatt vil pågå i januar, men de vil gjøre sitt beste. En organisert feltutflukt til utbruddstedet er planlagt lørdag 8. januar.

 

The Geoscience Society of Iceland hereby invites you to attend the 35th Nordic Geological Winter Meeting. The meeting will take place from the 5 th to the 7 th of January 2022 (NOTE NEW DATE) in the Harpa conference hall in Reykjavík, Iceland.
As promised, there is now a volcanic eruption in the vicinity of Reykjavík. The Society cannot promise that it will still be ongoing in January but, they will do their best. An organized field excursion to the eruption site is planned on Saturday the 8 th of January.

GeoPublishing AS har nå sendt ut informasjon om at fra 1. mai vil nyhetssaker på geo365.no og expronews.com ligge bak betalingsmur. Det vil da kreves en egen brukerkonto for å få tilgang til disse nettstedene (se Nyheter koster … – Geo365).

NGFs styre har bestemt at vi i denne omgang ikke vil prioritere å  betale for felles tilgang for alle medlemmer. Med mindre tilgang blir betalt av arbeidsgiver vil det derfor bli opptil hver enkelt om de ønsker tilgang til nett-stedene.  

Denne høsten ble Geologiens Dag arrangert for 17. gang.

Årets tema var "nyttige mineraler".

I år var det til sammen 61 arrangement. Dette er litt færre enn ved tidligere "normal"-år, men Norsk Geologisk Forening er fornøyd med at så mange arrangement ble arrangert til tross for koronautfordringene. Norsk Geologisk Forening vil takke alle som har bidratt til at Geologiens Dag også i 2021 hadde så mange arrangement rundt i hele Norge.

 

Takk til alle som har laget små og store arrangement

 

og takk til alle sponsorene som har bidratt økonomisk.

 

For å se vinnerne av årets tegnekonkurranse og annen generell informasjon; www.geologiensdag.no

 

 

Geonytt (ISSN 2703-8580) er et medlemsblad for Norsk Geologisk Forening sine medlemmer.

Medlemsbladet ble originalt sendt ut til alle medlemmer under navnet Geologinytt i perioden 1972–1988. I perioden 1988–1990 ble det utsendt under navnet Geonytt.

Det ble fra 1990 istedet valgt å ha medlemssider i magasinet Geo.

Nå returnerer NGF tilbake til Geonytt, og relanseres i digital form. I løpet av 2021 planlegges fire utgivelser.

Medlemmer som ønsker å bidre med artikler, bilder, mitt favoritt geo-sted, osv., kan sende inn forslag til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. så vil redaksjonskomiteen bestående av Hans Arne Nakrem og Thorbjørn Kaland se på innsendte forslag.

Tidene forandrer seg, og vi blir alle mer digitale.

Magasinet GEO vil fra 2021 ikke komme ut i trykket versjon, men utgiver GeoPublishing vil opprettholde og utvikle sine nettsider med bred nyhetsdekning fra industri og forskning/undervisning.

NGF ønsker fortsatt å ha et medlemsblad med informasjon og interessante artikler, og styret jobber nå med å relansere vårt tradisjonelle Geonytt på en digital plattform.

Dette vil gi oss en spennende mulighet for økt engasjement blant medlemmer på tvers av fagdisipliner og geografisk tilhørighet.

 

Geonytt navn og logo

Torsdag 7. januar ble NGF sin generalforsamling for første gang holdt digitalt i forbindelse med VK21.

47 medlemmer var med via Teams.

Selv om det ikke ble et fysisk møte, så ble det mulig å diskutere både muntlig og via chat.

Det var 352 påmeldt til konferansen med godt oppmøte fra universiteter, høyskoler og industrien.
Av disse var det 71 studenter som også får medlemskap i NGF for 2021.

I tillegg til felles-sesjoner med utdeling av NGFs priser ble det gjennomført 4 parallelle digitale sesjoner i tre dager. Poster-sesjoner ble gjennomført i lunchpausen de to første dagene.
Til sammen var det 143 foredrag og 32 poster-presentasjoner. Det var generelt stor interesse med mange pålogget i de fire sesjonene som gikk parallelt. Møtet ble koordinert fra NGU, og NGF/NGU har fått gode skussmål for den tekniske gjennomføringen. 

De fleste foredragene er tatt opp og vil bli tilgjengelige i en periode framover. Mer informasjon om dette kommer om kort tid. Poster-presentasjoner ligger tilgjengelige her: https://ngf-vk21.figshare.com/

NGF har fått positiv respons fra mange deltakere på møtet. Det digitale møtet kan ikke erstatte den sosiale kontakten vi får på et fysisk møte der en kan ha en prat med folk i hele geo-miljøet.
Fordelen med det digitale møtet er at vi slipper å reise, og det er enkelt å flytte mellom sesjoner og få med seg mange interessante foredrag.
Flere synes det var positivt at poster-bidragene ble presentert og fikk en mer synlig plass i programmet. Erfaringene vil bli gode å ta med videre til nye møteplasser i årene framover.

NGF takker alle foredragsholdere, bidragsytere, deltakere og sesjonsledere for at dere bli med på Vinterkonferansen 2021!

Tore Grane Klausen har mottatt Norsk Geologisk Forenings Reuschmedalje 2020. Han har levert en rekke svært viktige arbeider om den geologiske utviklingen i Barentshavet.

Reusch-medaljen er opprettet av Norsk Geologisk Forening til minne om Dr. Hans Reusch. Reusch tok i 1905 initiativet til å stifte foreningen og var dens første formann. Han grunnla også foreningens tidsskrift. Medaljen utdeles til en forsker som er yngre enn 36 år og gis som påskjønnelse for et fremragende vitenskapelig arbeid av høyeste internasjonal standard. 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk