Geologi - Energi - Samfunn

Vi ønsker velkommen til NTNU i Trondheim 4. - 6. Jaunuar 2023

Omsider kan du stå på podiet igjen, dele dine geologiske betraktninger, din kartlegging, forskning, se publikum i øynene, motta applaus, og tilføre ny viten til vår store geologfamilie. 

 

Sesjoner: 

- Berggrunnsgeologi og geodynamikk - Bedrock geology and Geodynamics

- Sedimentologi - Sedimentology

- Petroleumsgeologi - Petroleum geology

- Paleontologi, evolusjon og biostratigrafi - Paleontology, evolution biostratigraphy

- Esmark-sesjonen; Kvartærgeologi og geomorfologi - Esmark session; Quaternary geology and geomorphology

- Kryosfæren - Cryospheric science

- Klimaendringer - Climate change

- Dypforvitring, `unge´ forkastninger og topografi - Deep weathering, `young´ faulting and the evolution of topography

- Geofarer - Geohazards

- Malmgeologi - Ore geology

- Havbunnsmineralforekomster - Deep sea mineral deposits

- Forekomstforståelse - Ore deposit knowledge

- Overskuddsmasser som en ressurs - Waste rock and secondary resources

- Ingeniørgeologi, infrastruktur og miljø - Engineering geology, infrastructure and environment

- Geologi i energiomstillingen - Geology in the energy transition

- Geologi for samfunnet - Geology for society

 

NGWM22 på Island tok rekord i antall påmeldte med 360 deltagere fra hele 20 land! Norge stilte totalt med 120 deltakere fra universitetene, NGU, Oljedirektoratet, konsulentselskaper og industri.

Med 296 abstrakt fordelt på 9 hovedtema ble det et stort program, med mange spennende foredrag. Det ble holdt 5 felles foredrag, 240 sesjonsforedrag og 53 posters.

Flere av medlemmene til NGF deltok både med foredrag og posters.

Kronikk av leder for Norsk Geoteknisk Forening (NGF) Trude Ørbech og leder for Norsk Geologisk Forening (NGF) Øystein Nordgulen.

Etter kvikkleireskredet i Gjerdrum har spørsmålet om hvordan vi (samfunnet) kan avdekke og forebygge fare for kvikkleireskred blitt mye diskutert. Dette var også et hovedtema i den offentlige utredningen som Gjerdrumutvalget nylig presenterte i NOU 2022-3. Der framheves det bl.a. at kartlegging av kvikkleiresoner og kunnskap om forebygging skal forbedres. For å oppnå dette er geologi og geoteknikk helt sentrale fagområder.

"Landet blir til" beskriver Norges geologi, på land og på sokkelen, fra den spede begynnelse i fjern prekambrisk tid til prosessene som fortsatt foregår og former land og jord.

Geologi er læren om Jordas oppbygning og historie, et spennende fagfelt og nøkkelen til vårt lands rikdommer. Dette er en svært lærerik bok som tar oss igjennom vår geologiske historie.

Praktboken fikk ved første utgivelse i 2007 tildelt designerpris i gull!

Den trykte utgaven er utsolgt, men en slik unik bok bør selvfølgelig være tilgjengelig for geologi-interesserte leser.

NGF har derfor etter avtale med forfattere og illustratører valgt å gjøre innholdet gratis tilgjengelig. Ønsket er at boken kan leses både av studenter, som har den som pensum, og av alle andre som er interessert i geologi.

Alle kapitlene er lagret som PDF, og kan nå finnes for lesing her: Landet blir til

Den engelske utgaven "The Making of a Land - Geology of Norway", er fortsatt til salgs. Den kan kjøpes i vår nettbutikk

Nordic Geoscientist Award deles ut annethvert år i forbindelse med Nordic Winter Meeting.

Prisen deles ut til en nordisk geoforsker som i løpet av sin karriere har vært sterkt engasjert i samfunnet rundt oss, så vel som i spesifikke felt innen geovitenskapene.
Alle medlemmer av de nordiske geologiske foreningene kan foreslå kandidater. Innsendt forslag bør være på ca. 500 ord.
En jury, bestående av lederne for hvert av de nordiske geologiske foreningene vil vurdere forslagene og utarbeide en skriftlig uttalelse om beslutning av tildelingen.
Prisen vil bestå av et innrammet diplom og en gravert plate av en stein fra vertslandet.
Vinneren vil bli invitert til å holde et plenumsforedrag på vintermøtet i forbindelse med utdelingen av prisen.

Forslag til Nordic Geoscientist Award sendes til ngf[at]geologi.no  innen 15. februar 2022.

 

The Nordic Geoscientist Award is presented every second year in connection with the Nordic Winter Meeting.

The Award is presented to a Nordic geoscientist who has, in the course of his/her career, been strongly involved in the society around us, as well as in specific fields in the geosciences.
All members of the Nordic geological societies can propose candidates: proposals should be ca. 500 words.
A jury, consisting of the leaders of each of the Nordic geological societies, will consider the proposals and prepare a written statement on its decision on the Award.
The prize will consist of a framed diploma and an engraved plate of a rock from the hosting country.
The winner will be invited to hold a plenary lecture at the Winter Meeting in connection with presentation of the Award.

Proposals for the Nordic Geoscientist Award should be sent to ngf[at]geologi.no by February 15th 2022.

Det er nå åpnet for påmelding og innsending av abstrakt til NGWM22 som avholdes 11.-13. mai på sagaøya Island. De har satt opp flere ekskursjoner som det er mulig å delta på. 

The registration and submission for abstract for NGWM22 has now opened. The conference will take place on Iceland on May 11th - 13th .  They will organice several excursions that you can attend.

Frist for skolene til å registrere seg på www.geologi.no/geofag: 1. november 2021. Oppgaver med fasit sendes skolene i løpet av uke 44: innen 6. november. 

Påmelding til geofag-OL 2020 foregår på www.geologi.no/geofag

 

Editor in chief

Espen Torgersen

Geological Survey of Norway-NGU, Norway, and Dept. of Ocean Operations and Civil Engineering, Norwegian University of Science and Technology-NTNU, Norway

Bedrock geology, Structural geology, Geochronology, Digital mapping

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Co-editor

Belinda Flem
Geological Survey of Norway-NGU, Norway

Geochemistry, Statistics, Chemical analysis.

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Co-editor

Anders Romundset

Geological Survey of Norway-NGU, Norway

Quaternary geology, glacial geology, lake sediments, sea level change

Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Support and typesetting

Ann Mari Husås, Geological Society of Norway-NGF, Norway
Jorunn Nilsen Aune, Geological Society of Norway-NGF, Norway

Geologiens Dag 2022 ble arrangert lørdag 10. september.

Årets tema var "geologer på jobb". 

71 arrangement, rundt i hele landet, har blitt gjennomført i høst.

 

Geologiens Dag er en stor nasjonal dugnad som gjøres av ildsjeler som bruker fritida si på å formidle geologikunnskap. Hovedformålet er å få barn og unge interessert i geologi. Vi retter en STOR takk til alle de frivillige som stiller opp.

 

 

En STOR takk også til alle sponsorene som bidrar til at Geologiens Dag er mulig å gjennomføre. Alle sponsorene kan ses på www.geologiensdag.no

 

 

For mer informasjon;   www.geologiensdag.no 

 

 

 

Geonytt (ISSN 2703-8580) er et medlemsblad for Norsk Geologisk Forening sine medlemmer. 

 

Medlemmer som ønsker å bidre med artikler, bilder, mitt favoritt geo-sted, morsomme geologiske anekdoter, sammendrag av PhD og MSc oppgaver, informasjon av arrangement som konferanser, møter, ekskursjoner, lokalavdelingsinformasjon, bokomtaler og osv. Eller har dere andre idèer på hva som kan være interessant å lese om, en artikkel som du har lyst å  publisere, eller kjenner noen som kanskje kunne tenke seg å bidra med noe? Send inn forslag til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. så vil redaksjonskomitèen, bestående av Hans Arne Nakrem (NHM) og Thorbjørn Kaland (HVL), se på innsendte forslag.

 

Medlemsbladet ble originalt sendt ut til alle medlemmer under navnet Geologinytt i perioden 1972–1988. I perioden 1988–1990 ble det utsendt under navnet Geonytt. Det ble fra 1990 istedet valgt å ha medlemssider i magasinet GEO. Nå har NGF returnert tilbake til Geonytt, som relanseres i digital form. I løpet av 2021 ble det laget fire utgivelser.

 

 

Geonytt navn og logo

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk