Da er det åpnet for påmelding til kvalifisering til Geofag OL 2016.

Alle videregående skoler som har geofag oppfordres til å melde på sine elever.

Den internasjonale finalen i 2016 vil bli avholdt i september i Japan.

Foredrag for november og desember:

Onsdag 19. november - NTNU, Gløshaugen:

Oddleiv Olesen (NGU) - "Både gammel og ung - svaret på gåta om den norske strandflata?"

Julemøte på Kvilhaugen gård fredag 5.desember,

med foredrag av Jochen Knies fra NGU.

Historien om sjøisen i Polhavet

En fortelling om gamle og nye helter, skrekkscenarioer for framtiden, og spektakulære funn fra fortiden.

Sjøisen i Polhavet er den som viser den aller tydeligste responsen på endringer i klimaet. Fra de første observasjoner fra "Fram" ekspedisjonene i det forrige århundret til nåtidens satellittobservasjoner er det ingen tvil om at sjøisen har minket både i utbredelse og tykkelse. Ulike modeller antyder at Polhavet først ble isfritt om sommeren mot slutten av dette århundret. Fra førhistorisk tid vet vi svært lite om både utbredelsen og tykkelsen av sjøisen. Kunnskapen fra de siste ca. 60 millioner år baseres hovedsakelig på resultater fra ulike dypboringsprogrammer (ODP, IODP). Således vet man, for eksempel, at i de sentrale deler av Polhavet har sjøisen vært til stede gjennom hele året helt siden ca. 44 millioner år tilbake i tid. Men det er fortsatt uklarheter i forhold til sjøisens utbredelse gjennom ulike tidsperioder. Ny forsking viser at utbredelsen av sjøis har variert betydelig, og da særlig i perioder med høyere CO2-konsentrasjoner enn i dag. For eksempel, i sen miosen/tidlig pliosen lå sjøisgrensen mye lengre nord enn i dag. En maksimal sjøisutbredelse tilsvarende den i dag oppsto for første gang for rundt 2.6 millioner år siden, samtidig med at den landbaserte isen hadde vokst og nådd fram til kysten. Vi vet at gjennom de siste 10000 år kan utbredelsen ha vært veldig variabel. En spennende reise gjennom sjøisens historie i Polhavet vil vise flere eksempler på dette.

Fig Jochen Knies

Vi oppfordrer alle geologiske fagfolk til å ta kontakt med styret dersom dere har et foredrag liggende på lur som geologer i Trondheim kan få gleden av å lytte til.

Da er 4 elever klare som representanter til 9th International Earty Science Olympiad.

NGF gratulerer:

Lise Eiane, St. Olav VGS, Stavanger
Ole Wanvik Haugen, Ole Vig VGS, Stjørdal
Johannes Karsten Midtbø, Charlottenlund VGS, Trondheim
Sigurd Vågslid, Foss VGS, Oslo

Vi ønsker lykke til i Brasil i September.

NGF takker Norsk Olje & Gass for sponsorstøtte.

Det ble gjennomført en svært vellykket kvalifisering til Geofag OL i Bergen 23-25 mars. 18 elever fra hele landet deltok.
Målet for kvalifiseringen er å velge de 4 beste som skal representere Norge i Geofag olympiaden som gjennomføres i Brasil i September.

NGU inviterer til fagseminar for lærere med oppstart i mars 2015. Første temaet ut er SKRED, løsmasseskred, fjellskred og overvåkning av skred. Tre fremragende forelesere stiller for hvert tema innenfor skred.
Første seminar vil skje tirsdag 24. mars 2015 kl. 12-16 i auditoriet ved NGU i Trondheim.

NGF Bergen inviterer den 5. mars sine medlemmer til å komme å høre på Espen Eidsvåg og "Livet som skredgeolog i rådgiverbransjen.
Presentasjonen vil ta sted i PhD lunchrom (3.etasje) i Realfagbygget, Allègaten 41, kl. 1800.

 

Norsk Geologisk Forening og Den Norske Turistforening inviterer til geologitur fra Jøkul til fjordbunn, 21.-24. august.

Bergen Turlag arrangerer, og turen vil bli guidet av Haakon Fossen og Thorbjørn Kaland.

Turen vil starte på Finse, forsette til Blåisen, forsette på Hallingskeid, Buerdalen, Flåmsdalen, og avsluttes i Flåm.

 
Geologitur fra Jøkul til fjordbunn mini  

 Registrering er åpnet nå via Bergen og Hordaland Turlag

Ekskursjon Mo i Rana 25.-27. juni 2014

 

Norsk Geologisk forening inviterer til ekskursjon 25.-27. juni hvor målet er Rana. Utgangspunktet er fra Mo, og på turen blir det besøk til Nedre Glomdal, Hammernesgrotta og Plurdalen karst, Dunderlandsdal, Saltfjellet, Okshola og Svarthammarhola.

 

Grottetur Mo i Rana

 

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk