Da er det lagt ut ny artikkel for Norwegian Journal of Geology på nett.

Altered basement rocks on the Utsira High and its surroundings, Norwegian North Sea.

Forfattere er Lars Riber, Henning Dypvik & Ronald Sørlie

Ny artikkel i Norwegian Journal of Geology, volume 95, no 2, er nå på nett.

From terrestrial to shallow-marine depositional environments: reconstruction of the depositional environments during the Late Carboniferous transgression of the Lomfjorden Trough in NE Spitsbergen (Malte Brunfjellet Formation).

Christian Scheibner, Dierk Blomeier, Holger Forke & Karin Gesierich

Da ligger første artikkel i NJG Volume 95 klart!

Denne gangen med doi, slik at det skal bli enkelt å søke opp.

Første artikkel er skrevet av Bo Wilhelm Rasmussen, Arne Thorshøj Nielsen og Niels Hemmingsen Schovsbo: Faunal succession in the upper Cambrian (Furongian) Leptoplastus Superzone at Slemmestad, southern Norway.

Da er det lagt ut to nye artikler på Norwegian Journal of Geology.

Depositional evolution of th Upper Carboniferous - Lower Permian Wordiekam,men carbonate platform, Nordfjorden High, Central Spitsbergen, Arctic Norway.
Av Morten Ahlborn & Lars Stemmerik
doi: http://dx.doi.org/10.17850/njg95-1-03

Dag en og to på IESO 2015 er gjennomført, med litt forskjellige opplevelser for studenter og mentorer. Studentene har allerede hatt sin første eksamen, mens mentorer har jobbet med oversettelser og tur.

Etter høytidig åpning, fikk studentene lov til å dra på turer og se litt av området. Det blir lagt opp til turer de første dagene for at ungdommene skal bli kjent på tvers av landegrensene.

Da er Geofag Olympiaden i full gang i Pocos de Caldas, Brasil. Studentene Lise Stornes Eiane, Johannes Midtbø, Sigurd Vågslid og Ole Wanvik Haugen er på plass sammen med mentorene John-Erik Sivertsen (NGF / St. Olavs vgs), Sissel Aasheim (Sandnes vgs) og observatør Ann Mari Husås (NGF).

Da er det åpnet for påmelding til kvalifisering til Geofag OL 2016.

Alle videregående skoler som har geofag oppfordres til å melde på sine elever.

Den internasjonale finalen i 2016 vil bli avholdt i september i Japan.

Foredrag for november og desember:

Onsdag 19. november - NTNU, Gløshaugen:

Oddleiv Olesen (NGU) - "Både gammel og ung - svaret på gåta om den norske strandflata?"

Julemøte på Kvilhaugen gård fredag 5.desember,

med foredrag av Jochen Knies fra NGU.

Historien om sjøisen i Polhavet

En fortelling om gamle og nye helter, skrekkscenarioer for framtiden, og spektakulære funn fra fortiden.

Sjøisen i Polhavet er den som viser den aller tydeligste responsen på endringer i klimaet. Fra de første observasjoner fra "Fram" ekspedisjonene i det forrige århundret til nåtidens satellittobservasjoner er det ingen tvil om at sjøisen har minket både i utbredelse og tykkelse. Ulike modeller antyder at Polhavet først ble isfritt om sommeren mot slutten av dette århundret. Fra førhistorisk tid vet vi svært lite om både utbredelsen og tykkelsen av sjøisen. Kunnskapen fra de siste ca. 60 millioner år baseres hovedsakelig på resultater fra ulike dypboringsprogrammer (ODP, IODP). Således vet man, for eksempel, at i de sentrale deler av Polhavet har sjøisen vært til stede gjennom hele året helt siden ca. 44 millioner år tilbake i tid. Men det er fortsatt uklarheter i forhold til sjøisens utbredelse gjennom ulike tidsperioder. Ny forsking viser at utbredelsen av sjøis har variert betydelig, og da særlig i perioder med høyere CO2-konsentrasjoner enn i dag. For eksempel, i sen miosen/tidlig pliosen lå sjøisgrensen mye lengre nord enn i dag. En maksimal sjøisutbredelse tilsvarende den i dag oppsto for første gang for rundt 2.6 millioner år siden, samtidig med at den landbaserte isen hadde vokst og nådd fram til kysten. Vi vet at gjennom de siste 10000 år kan utbredelsen ha vært veldig variabel. En spennende reise gjennom sjøisens historie i Polhavet vil vise flere eksempler på dette.

Fig Jochen Knies

Vi oppfordrer alle geologiske fagfolk til å ta kontakt med styret dersom dere har et foredrag liggende på lur som geologer i Trondheim kan få gleden av å lytte til.

Da er 4 elever klare som representanter til 9th International Earty Science Olympiad.

NGF gratulerer:

Lise Eiane, St. Olav VGS, Stavanger
Ole Wanvik Haugen, Ole Vig VGS, Stjørdal
Johannes Karsten Midtbø, Charlottenlund VGS, Trondheim
Sigurd Vågslid, Foss VGS, Oslo

Vi ønsker lykke til i Brasil i September.

NGF takker Norsk Olje & Gass for sponsorstøtte.

Det ble gjennomført en svært vellykket kvalifisering til Geofag OL i Bergen 23-25 mars. 18 elever fra hele landet deltok.
Målet for kvalifiseringen er å velge de 4 beste som skal representere Norge i Geofag olympiaden som gjennomføres i Brasil i September.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk