Geoturisme seminar

Norsk Geologisk Forening er i full gang å planlegge geoturisme seminar sammen med Norges geologiske undersøkelse og Geopark Sunnhordaland. Geopark Sunnhordaland er et resultat av etableringen av Rosendal Steinpark og Steinriket Bømlo. Sunnhordaland er en mangfoldig region med en spennende historie knyttet til geologi. For eksempel var det på Bømlo at det ble funnet zirkon som er 3,9 mrd år, det eldste mineralet som er funnet i Norge.

Geoparken har satt seg som mål om å bidra til attraktivitet og verdiskapning i området ved å legge til rette for aktiviteter og opplevelser basert på Sunnhordalands unike geologiske historie og kultur. De ønsker å være nyskapende, eksperimentell og ha fokus på geologi inni framtiden.

Geoparken er den første parken i landet som har fått nasjonal geopark-status, godkjent av Norsk komité for geoparker og geoarv.  Godkjennelsen er første steg i arbeidet videre for å bli godkjent som UNESCO geopark. Det er derfor naturlig at et seminar om Geoturisme legges dit, og Geoparken gleder seg til å vise fram det de har å by på!

Mye skal på plass fram til september, men for alle med interesse i geoturisme så er det bare å holde av dagene først som sist.

Event Properties

Event Date 19-09-2019
Event End Date 20-09-2019
Share this event:
AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk