Geoturisme seminar

19.-20. september inviterer NGF sammen med Norges geologiske undersøkelse og Geopark Sunnhordland til geoturisme seminar.

Sunnhordland er en mangfoldig region og har en spennende og unik historie med tanke på  geologi. Det er de siste årene gjort ein innsats for å tilrettelegge og formidle denne historien, men det er fremdeles mye å jobbe med.

Sunnhordland kan by på en svært variert geologi som er grundig omtalt i flere geologiske publikasjoner fra 1880 tallet og fram til i dag.
Vurdering av muligheten for en geopark i Sunnhordland ble bestilt av styret i Samarbeidsrådet i Sunnhordland som resultat av etableringen av Rosendal Steinpark og Steinriket Bømlo. Det er mange fellestrekk i geologien i Sunnhordlands-kommunene, spesielt på nordsida av Hardangerfjorden, og det kan sies at det eldste mineralet som er funnet i Norge (zirkon 3,9 mrd år), er funnet på Bømlo.

Det er derfor et naturlig valg å legge et geoturisme seminar til Geopark Sunnhordland samtidig med den offisielle åpningen av Moster Amfi, geoparkens hovedportal. 


Programmet som er satt sammen er:
(Det kan komme noen justeringer.)

Torsdag 19.09.2019

11.00 – 12.00    Registrering og lunsj på Stord Hotell
12.00 – 12.05    Velkommen (NGF)  

Fra geologi til geopark

12.05 – 12.35    Geopark Sunnhordland - Eksperimentell, nyskapende og bærekraftig. - Øystein Jansen og Brynjar Stautland
12.35 – 13.05    «Steinen i støa» - John Inge Svensen, UiB
13.05 – 13.35    Nytt fra oss: Magma, Gea Norvegica og Trollfjell Geopark
13.35 – 13.55    Norges eldste mineral, fra Amerika til Bømlo - Andreas Viken, UiB

13.55 – 14.20    Kaffe 

Formidling

14.20 – 14.40    Veien fram mot en post på Statsbudsjettet – the long and winding road… Kristin Rangnes, Gea Norvegica UNESCO Global Geopark
14.40 – 15.05    Geologisk arv – fra funn til formidling - Tom Heldal, NGU
15.05 – 15.30    Fra isbre til skyvedekke og fjord.Hvordan formidle våre geologiske skatter like spennende til fagfolk som lekfolk. -Thorbjørn Kaland, UiB
15.30 - 16.00    KulturPunkt – stedsbasert formidling - Lars Gunnar Eggen, KulturIT

16.00 – 16.30    Pause (klær & sko-bytte)

16.30                 Buss fra Stord hotell (15min)
16.45 – 19.00    Ekskursjon til Litlabø Gruver.

20.15                 Middag på hotellet  

Fredag 20.09.2019 

08.30                 Buss og avreise fra hotellet til Moster Amfi (20min)
09.00                 Offisiell åpning av geoparkens hovedportal– Moster Amfi m/omvisning  

«Teknologi og innovasjon i geoturisme»

09.45 – 10.10    Grind - en ressurs for geoturisme på Vestlandet - Jo Høyer, UiB
10.10 – 10.35    SitSim (AR) – Teknologi for geoparken? - Gunnar Liestøl, UiO
10.35 – 11.00    Hidden – Pål Rørby, Hidden AS
11.00 – 11.25    Forskningsformidling med spillteknologi - erfaringer fra Oslohavn1798.no - Ragnhild Hutchison, Tidsvis AS
11.25 – 11.55    Trollfjell, Magma og Gea Norvegica om deres valg av info-teknologi på geosteder
11.55 – 12.00    Oppsummering

12.00 – 12.45    Lunsj

12.45 – 15.30    Ekskursjon til Finnås prestegard m. putelava og naturvitenskapshistorie.

 Vi setter stor pris på samarbeidet med Samarbeidsrådet for Sunnhordland, slik at vi på best mulig måte kan arrangere dette seminaret

Logo samarbeidsrådet

 

For de som skal være med på hele seminaret, så er det reservert overnatting på Stord Hotell.

Deltakerprisene er som følger:

Deltakelse begge dager, påmelding t.o.m. 18. august
(inkl. lunsj begge dager, middag og ekskursjoner)

Uten overnatting - NOK 2100
Med overnatting - NOK 3700

Påmelding f.o.m. 19. august
Uten overnatting - NOK 3100
Med overnatting - NOK 4700

Endagsdeltakelse 
(Seminaravgift inkl. lunsj)
Seminar 19. september - NOK 600
Ekskursjon 19. september - NOK 300
Middag 19. september - NOK 550
Seminar 20. september - NOK 500
Ekskursjon 20. september - NOK 200

Påmelding kan gjøres her: Steinbilde2 

 

 

Event Properties

Event Date 19-09-2019
Event End Date 20-09-2019
Share this event:
AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk