Landet blir til

E-post
Boken er utsolgt.
Beskrivelse

Første opplag av "Landet blir til" ble lansert i november 2006, og allerede 2 måneder senere var hele opplaget på 7000 eksemplar utsolgt! I ettertid har vi trykket opp 2. opplag (utsolgt), oversatt boken til engelsk og i november 2013 kom en ny utgave av den norske boka ut.

Redaktører: Ivar B. Ramberg - Inge Bryhni – Arvid Nøttvedt – Kristin Rangnes

Her er historien om den norske naturen - med vakre fjorder, fjell og tinder, dramatiske daler og langstrakte vidder! For første gang er Norges fastlandsgeologi, Svalbards geologi og geologien på sokkelen samlet i ett verk. Den nye boken har blitt et praktverk, med masse flotte bilder og illustrasjoner fra landet vårt. Geologi er grunnlaget for mye av Norges velstand, fra bergverk og gruver, steinindustri, olje og gass, til jordsmonn. Kunnskap om geologiske forhold er viktig innen formidling og ressursforvaltning i vid forstand, men er også en kilde for rike naturopplevelser og forståelse og respekt for naturen som omgir oss. Boken er skrevet for et vidt publikum, med praktfulle illustrasjoner og en populærvitenskapelig tekst, fulgt av spennende fakta og informative forklaringer.Landet blir til fikk gullprisen i Grafills konkurranse 'Årets vakreste bøker 2007'!

 

Endringer i denne utgaven sammenlignet med de tidligere opplag av LBT-1, LBT-2 og den engelske utgaven:

  • Økning i sidetallet til rundt 650 sider.
  • Trykkes på samme tykkelse papir som den engelske utgaven, blir derfor ikke tykkere eller tyngre enn de tidligere utgivelsene.
  • Inneholder et nytt kapittel, Attraksjoner fra naturens verksted – geologiske perler skapt gjennom milliarder av år, samt nye sider om dyphavets geologi.
  • Bibliografi/litteraturliste som er tilsvarende som i den engelske utgaven, men oppdatert t.o.m. 2012.
  • Ti ekstra rammer med nye tema.
  • Generell oppdatering i tekst, bibliografi og indeks, og med samme design som tidligere.
  • Oppdatert statistikk, spesielt innenfor skred, mineralindustri og olje. Oppdaterte tilleggskart bakerst i boka.
  • Utskifting/forbedring av figurer og foto.
  • Oppdatert med stratigrafi basert på Geological Time Scale 2012.

Illustrasjonene fra bøkene kan lastes ned og brukes, men ved bruk skal det brukes full kildesitering.

Illustrasjonene finner du her.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk