GEOfag OL - kvalifisering

Kvalifisering til Geofag OL er i full gang.

Ekskursjon mini16 elever fra hele landet som har kvalifisert seg har 17-18 august deltatt på treningsleir ved Universitetet i Bergen.
På treningsleiren arbeides det med både teori, laboratorie- og feltarbeid godt ut over skolens geofagemner. På kurset blir det både undervisning i geofag, populærvitenskapelige foredrag og omvisninger som gir deltakerne kontakt med studenter og forskningsmiljøer ved instituttet. Deltakerne mottar også "Landet blir til ", sponset av Det norske, som gir godt grunnlag for videre geologistudier.
Kurset avsluttes med en essaybasert finaleprøve, der det tas ut fire deltakere til den internasjonale olympiaden.

 Totalt er det 20 land som er påmeldt, og det vil være 6 observatørland.

Geofag OL arrangeres i år i Santander i Spania. Hjemmeisden til Geofag OL kan besøkes her: http://www.ucm.es/ieso2014.

Tidligere har John Erik Sivertsen (St. Olav vgs) deltatt som observatør, for å se hvordan det fungerer.
Han er nå en av våre pådrivere for å få norsk deltakelse. Han var observatør i 2011. http://www.ieso2011.unimore.it/

 

 

Ekskursjon web

 

Ekskursjon til Ulvenkonglomeratet, hvor elevene får drøftet hvordan dette fenomenet har oppstått.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mat må også til:  Ekskursjonsrast 330-250

 

Lydhør forsamling.

Geool ekskursjon 533-400

 

 

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk