Geofag-OL i gang.

Da har alle deltakerne kommet seg til Geofag-OL i Santander, Spania.

Dette er første gang Norge deltar, og spenningen er stor når det gjelder kunnskapsnivået mellom norske elever og andre land.

På bildet fra venstre. John-Erik Sivertsen, Kristine Fleten, Marie Mamen, Erlend Skretting, Gunnvor Skjørestad, Berit Forbord Moen, og Sissel Aasheim.

Med som mentorer/observatører er: Berit Forbord Moen (NGF), John Erik Sivertsen (St. Olav VGS) og Sissel Aasheim (Sandnes VGS)

sponsorer

Internasjonale geofag olympiader (International Earth Science Olympiad - IESO) har vært arrangert siden 2007, og det er nå mer enn 30 land som deltar hvert år. Hvert land stiller med inntil fire finalister og to mentorer. Målet er å stimulere skoleelever med interesse og anlegg for geofag til å fortsette arbeidet med geofagene spesielt og realfagene generelt. Det legges stor vekt på både det faglige og sosiale utbyttet deltakerne får av samvær med jevnaldrende fra mange land.

Dette er første gang Norge er påmeldt geofag-OL. Kvalifiseringsprøven holdes innen Geografi- og Geofag 1-fagstoffet. Initiativet til og ansvaret for organiseringen av den norske deltakelsen i geofag-OL er St. Olav videregående skole (St.Olav vgs)/Rogaland fylkeskommune (RFK), Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB) og Norsk Geologisk Forening (NGF).

Les mer om Geofag-OL på hjemmesiden til IESO. http://www.ucm.es/ieso2014

Vi ønsker de norske deltakerne lykke til!

20140923 11062320140923 111427

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk