Plan for Geofag OL 2016

PLAN FOR GEOFAG-OL 2016

Frist for skolene til å registrere seg på www.geologi.no/geofag 1. oktober.
Oppgaver med fasit sendes skolene i løpet av uke 42: innen 12. oktober.

KVALIFISERINGSRUNDE 1. LOKALT:

Skolene må velge dag for gjennomføring av 60. min. prøve i løpet av ukene 42 - 44: 12. oktober til 30. oktober.

Frist innsending resultat til UiB: 20. november 2015.
De ca. 100 beste blir rangert av komiteen, og skolene får beskjed innen 8. januar.

KVALIFISERINGSRUNDE 2. LOKALT:

60 min. prøve gjennomføres 26. januar 2016.

Frist innsending resultat til UiB: 5. februar 2016.

Treningsleir med endelig kvalifisering v/UiB – 16 elever: 13. - 16. mars.

Skolene får beskjed om hvilke 4 som er kvalifisert innen 8. april.

Internasjonal finale i Japan – de fire elevene drar sammen med to mentorer september 2016.

FØRSTE KVALIFISERINGSRUNDE I OKTOBER  

Oppgavesett basert på flervalgsoppgaver og fasit, sendes alle videregående skoler som har meldt
på klasser innen fristen 1. oktober. Geofaglærerne på skolene gjennomfører og retter denne
runden, der alle elever kan delta, og sender inn liste med navn, fødselsdato/ -år og poengscore.

Nivå: Naturgeografi fra Geografi Vg1/grunnleggende geologi fra Geofag 1 Vg2. Lengde: 60 min. Type: Kun flervalgsoppgaver.

De om lag 100 best i 1. runde får tilbud om å delta i 2. runde.

ANDRE KVALIFISERINGSRUNDE I JANUAR

Oppgavesett og fasit sendes de kvalifiserte skolene innen 15. januar og prøven gjennomføres 
26. januar. Resultatene sendes komiteen innen 5. februar. Komiteen setter opp resultatliste, og 
inviterer de omlag 16 beste til å delta på treningsleir/kvalifisering hvorfra de fire beste vil 
representere Norge i geofag-OL i Brasil.

 Nivå: Geologi, hydrologi, meteorologi, ekstremvær, naturkatastrofer og brelære/geomorfologi fra Geofag 1 Vg2, Lengde: 60 min. Type: Kun flervalgsoppgaver.

FINALEKURS I MARS

De 16 beste inviteres innen 26. februar til finalekurs med tre dagers varighet (13. - 16. mars) på Institutt for Geovitenskap, UiB. Her vil det arbeides med både teori, laboratorie- og feltarbeid godt ut over skolens geofagemner. På kurset blir det både undervisning i geofag, populærvitenskapelige foredrag og omvisninger som gir deltakerne kontakt med studenter og forskningsmiljøer ved instituttet, samt med Norsk Geologisk Forenings lokalavdeling i Bergen. Kurset avsluttes med en essaybasert finaleprøve, der det tas ut fire deltakere til den internasjonale olympiaden. Deltakerne i finalen får en bok, “Landet blir til” fra NGF.

DEN INTERNASJONALE ”EARTH SCIENCE” OLYMPIADEN

For deltakelse i den internasjonale finalen gjelder det at man må være under 19 år pr. 1. juli i det året den internasjonale finalen finner sted, og at man må enten være norsk statsborger, eller være registrert ved en norsk videregående skole hele siste året.

GEOFAG-OL I SEPTEMBER

De fire deltakerne reiser sammen med to mentorer til finalen i Japan. Den internasjonale konkurransen består av fire individuelle teoretiske og en praktisk eksamen samt en case-basert felt-oppgave der de nasjonale lagene er brutt opp og satt sammen i internasjonale grupper. Resultatene på feltoppgaven presenteres for en jury og lagene premieres basert på hvordan de sammen løser oppgaven. De individuelle eksamenene premieres med gull, sølv og bronse. I resten av uka legges det opp et program for deltakerne med både faglige og mindre faglige ekskursjoner i tillegg til sosiale aktiviteter, for at deltakerne skal bli godt kjent med hverandre. Hvert lag får sin egen lokale guide.

Spørsmål om konkurransen rettes til

John-Erik Sivertsen, tlf: 99484777 – epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 
Ann Mari Husås NGF, tlf: 73 90 40 68 / 928 32 253 – epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 Påmelding til geofag-OL 2016 foregår på www.geologi.no/geofag. Resultatene fra skolene på 1. og 
2. runde sendes til 1. amanuensis Kikki F. Kleiven, Institutt for Geovitenskap, UiB, Allegaten 41, 5007 Bergen, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.merket “geofag-OL 2016”.

Frist for påmelding på www.geologi.no/geofag innen 1. oktober, 
og frist for innsending av resultat fra prøvene til UiB: 1. runde 1. desember 2015 og 2. runde 5. februar.

Alle utgifter for deltakerne på treningsleiren i Bergen og på geofag-OL i Japan, dekkes.

Faktura for utgiftene sendes NGF ved Ann Mari Husås, P.O.Box 6315 Sluppen. 
NO-7491 Trondheim, merket “geofag-OL 2016”, eller elektronisk til epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Dette er tredje gang Norge er påmeldt geofag-OL. Kvalifiseringsprøvene holdes innen naturgeografi- og geofag 1-fagstoffet. Ansvaret for organiseringen av den norske deltakelsen i geofag-OL er Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB) og Norsk Geologisk Forening (NGF). Norsk deltakelse i IESO i 2016 organiseres gjennom en geofag-OL-komite med følgende deltakere: John-Erik Sivertsen (NGF, leder), Helga (Kikki) Fleiche Kleiven (UiB) og Berit Forbord Moen (NGF).

 Som sagt håper vi dette vil stimulere våre elever til interesse for realfagene generelt og geofagene spesielt, og vi vil benytte anledningen til på forhånd å takke for godt samarbeid for å gjennomføre dette arrangementet.
Under den internasjonale finalen i Brasil 13-20 september, vil det bli lagt ut bilder og tekst på hjemmesiden: www.geologi.no, og på facbook siden til Norsk Geologisk Forening.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk