God innsats på finalen i geofag OL 2016

F.v. Mikal Andreasen, Ane Ringen Nordvik, Marius Stensrud og Kjetil Mølnvik F.v. Mikal Andreasen, Ane Ringen Nordvik, Marius Stensrud og Kjetil Mølnvik Ann Mari Husås

International Earth Science Olympiad 2016 ble gjennomført i Mie prefekturet i Japan 20.-27. august. Denne gangen var det 26 deltagende land og ett observatør land.

Fra Norge deltok denne gangen: Kjetil Mølnvik (Katedralskolen/Thora Storm), Ane Ringen Nordvik (Ole Vig vgs), Mikal Andreassen (Tromsdalen vgs), og Marius Stensrud (Ski vgs). Mentorene som var med var John-Erik Sivertsen (St.Olav vgs) og Sissel Aasheim (Sandes vgs). Som observatør fra NGF deltok Ann Mari Husås.

Resultatet fra prøvene ble gode for Norge, vi fikk totalt tre individuelle bronser og en bronse i poster oppgaven. De individuelle bronsene gikk til Ane Ringen Nordvik, Mikal Andreassen  og Marius Stensrud. I tillegg fikk Mikal bronse for posteroppgaven: Livet på kanten av en tektonisk plate. Alle de fire norske elevene gjorde en strålende innsats med å representere Norge, både faglig og sosialt.

Reisen til Japan ble en lang tur via Dubai, 30 timer brukte vi. Når vi ankom Kansai International airport i Osaka, ble vi møtt av busser som kjørte oss til hotellene. Elevene ble plassert på Sportsman House Suzuka mens mentorer og observatører ble plassert på Hotel Green Park Tsu. Grunnen til at deltagerne blir delt slik er for å unngå at overivrige mentorer skal bistå sine elever vel mye!

De to første dagene ble elevene tatt med ut på turer. Første stopp etter åpningsseremonien ble for dem en tur til Iga Ueno Ninja House. Iga Ueno var en av Japans ledende ninja skoler, som nå er gjort om til et ninja museum. Her fikk elevene, og senere mentorene, en innføring i ninjaenes hemmelige verden. Det ble her vist treningsteknikker, hvordan ninjaene kunne komme seg usett bort, og et ninja show som viste hvordan de opererte. Morsomt både for de unge og de litt eldre!

Dag nr to ble de tatt med til en japansk high school for å se hvordan japanske elevers hverdag er. Turen derfra gikk til Ise Jingu shrine, ett av Japans eldste Shintotempler. I tempelområdet er det 125 Shinto shrine som er små bønneplasser. Området er nesten like stort som Paris, og er omringet av en stor skog. En sterk opplevelse.

Mens elevene fikk et innblikk i Japans kultur og historie, satt mentorene i møter angående de forskjellige testene som elevene skulle igjennom. Det er da først diskusjoner rundt de skriftlige prøvene med spørsmålsstillinger, tema og svar alternativer. Så fortsatte diskusjonene rundt de praktiske prøvene. Etter at prøvene ble vedtatt, startet oversettelsene. Noen lander velger å oversette hele prøven til sitt språk, mens andre land slik som Norge, kun oversetter en del av faguttrykkene. Dette har med hvilket engelsk nivå elevene ligger på, og de norske elevene er generelt svært sterke i engelsk.

Når prøvene var oversatt, startet prøvene for elevene. Tirsdag 24. august ble to teori prøver gjennomført, totalt 61 spørsmål innen de fleste geologiske områdene. Etter prøvene ble elevene tatt med til MieMu, det lokale geologiske museumet. På museet fikk de se både den historiske utviklingen av området, i tillegg til den store samlingen av steiner, mineraler og fossiler.

Onsdag ble brukt på de fem praktiske prøvene. Tema for prøvene var Renewable energy, Astronomy, Metrology Observation, Geo Field a og b. Har var det flere praktiske prøver de fikk prøvd seg på. Astronomi og metrologi står nok ikke like sterkt i Norge som i Asia, men de norske elvene leverte solide svar.
Med de individuelle prøvene unnagjort, kunne gruppeoppgavene starte. Elevene blir da delt opp i grupper på 6 personer, og de skal gå på kryss av landegrensene. Dette er ikke bare en geologisk øvelse, men også en øvelse på internasjonalt samarbeid. Mentorene fikk lov til å se på oppgavejobbingen ved besøk i Kumano der elevene fikk prøve seg ute i felt.
Noen grupper fikk besøke en stor grotte hvor de skulle beregne volum og forklare erosjonen i området. Andre grupper fikk besøke en stor strand, der de skulle undersøke steinene på stranda og forklare hvordan steinene og stranden har blitt formet og påvirket av for eksempel tsunami. Gruppene skulle ordne to presentasjoner hver, en som skulle presenteres muntlig for en jury, og en som skulle presenteres som en poster. Fra Norge satt John Erik Sivertsen i juryen for posterne. Resultatet ble da altså tre individuelle bronser og en bronse i poster oppgaven. En kjempe jobb av elevene.

I år var første året deltakelse på olympiaden kom under paraplyen til realfags olympiader, geologi og biologi er nå inkludert sammen med fysikk, kjemi og matte i støtteordningen fraForskningsrådet. Sammen med god støtte fra Lundin fikk vi gjennomført både kvalifisering, treningsleir og deltakelse på den internasjonale finalen.  Stor takk til Forskningsrådet og Lundin.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk