NGU inviterer til fagseminar for lærere med oppstart i mars 2015. Første temaet ut er SKRED, løsmasseskred, fjellskred og overvåkning av skred. Tre fremragende forelesere stiller for hvert tema innenfor skred.
Første seminar vil skje tirsdag 24. mars 2015 kl. 12-16 i auditoriet ved NGU i Trondheim.

Geofag er et område som er svært viktig med tanke på å få opp interessen for geologi, og for å få opp rekrutteringen inn i geofag. Det er da viktig å styrke geofaget spesielt i videregående skoler, men også i barne/ungdomsskolen.

Her ønsker vi å lage et knytepunkt for alle med interesse for geofag, det være seg lærere, elever/studenter og generellt interesserte.

Siden vil bli mer utfyllende etterhvert.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk