Geofag på nett

Geofag er et område som er svært viktig med tanke på å få opp interessen for geologi, og for å få opp rekrutteringen inn i geofag. Det er da viktig å styrke geofaget spesielt i videregående skoler, men også i barne/ungdomsskolen.

Her ønsker vi å lage et knytepunkt for alle med interesse for geofag, det være seg lærere, elever/studenter og generellt interesserte.

Siden vil bli mer utfyllende etterhvert.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk