NGUs fagseminar for geofaglærere

NGU inviterer til fagseminar for lærere med oppstart i mars 2015. Første temaet ut er SKRED, løsmasseskred, fjellskred og overvåkning av skred. Tre fremragende forelesere stiller for hvert tema innenfor skred.
Første seminar vil skje tirsdag 24. mars 2015 kl. 12-16 i auditoriet ved NGU i Trondheim.

Lena Rubensdotter (NGU) vil forelese om løsmasseskred; hva er det, hvilke prosesser styrer slike skred, hvor de forekommer og hvorfor, samt eksempler på løsmasseskred i Norge.

Lena er utdannet som geograf og videre som naturgeograf, med en fordypning i landskapsformer og prosesser som skaper vårt landskap i sin PhD. Lena har vært ansatt ved NGU nærmere 10 år og jobber med kvartærgeologi og skred. Hun er årlig mye ute i felt for å kartlegge nye skredutsatte områder samt lage faresonekart for kommunen.

Åknesrevna - baksprekken til fjellskredet som åpner seg 3-4 cm pr år i vestlig del.

Gro Sandøy (NGU) vil forelese om fjellskred; hvordan fjellskred defineres, hvordan ustabile fjellpartier oppstår og utløses, og hvordan NGU jobber med systematisk kartlegging av fjellskred i Norge. Gode eksempler på fjellskred vil bli vist.

Gro er utdannet ingeniørgeolog ved NTNU med fokus på fjellstabilitet og sikring. Hun har ett års erfaring fra Rambøll og har vært ved NGU i 1.5 år. Gro er ute i felt store deler av sesongen for å følge opp utviklingen av kjente ustabile fjellpartier og kartlegge nye.

Lars Harald Blikra (NVE) er nå Norges nest mest kjente geolog, etter Jørn Hurum. Lars Harald er utdannet som geolog og kvartærgeolog, med fokus på gamle, store fjellskred og ustabile fjellpartier. I denne forelesningen vil dere få høre om hvordan Åknes ble kjent, kartlagt og overvåning etablert, samt beredskapen et slikt stort ustabilt fjellparti krever. Vi får også høre om Mannen og utviklingen der, samt andre kjente utstabile fjellparti.

Lars Harald er lommekjent i Møre og Romsdal og han var med på å kartlegge samt etablere overvåkningen av Åknes, Hegguraksla i Tafjord, Nordnes i Troms og andre mindre kjente ustabile fjellparteier i Norge. Lars Harald har jobbet mange år ved NGU, ca. 10 år ved Åknes/Tafjord beredskap A/S som nå er en del av NVE (januar 2015).

Dette fagseminaret vil være faglig innhold på et forståelig språk og temaene er valgt etter lærernes ønske og pensum. Fagseminaret er et gratis tilbud til lærere. Neste tema for fagseminaret bil:

Bergarter; magmatiske, sedimentære og metamorfe - dannelse og prosesser tirsdag 14. april 2015 ved NGU i Trondheim kl 12-16. Forelesere vil bli Trond Slagstad om magmatiske bergarter, Katja Svendby om sedimentære bergarter og Øystein Nordgulen om metamorfe bergarter.

 

Påmelding gjennom Skolelaboratoriet.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk