50 years of petroleum petroleum exploration offshore Norway – Consequences for Teaching and Research in the Geosciences

Knut Bjørlykke 14 03 2011

Professor Knut Bjørlykke holdt foredrag 5 oktober hos Det Norske Videnskaps - akademi.

Foredraget Utforskningen av den norske kontinentalsokkel gjennom 30 år, er trykket i Det Norske Videnskaps- akademi årbok 1989.

Extended Abstract for presentation at EAGE Meeting Paris 13/6 2017

History of Norwegian Petroleum Exploration and its impact on Norwegian Geosciences by Knut Bjørlykke, University of Oslo

Odd Nilsens historie om GÆA NORVEGICA.

Odd Nilsen døde 12 mars 2014 etter lang tid med dårlig helse.
Likevel fikk han i 2013 utført et stort arbeide med å skrive ned historien med GÆA NORVEGICA.

AAPG foredrag gitt av Knut Bjørlykke, Poffessor em. University of Oslo.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk