Odd Nilsens historie om GÆA NORVEGICA

Odd Nilsens historie om GÆA NORVEGICA.

Odd Nilsen døde 12 mars 2014 etter lang tid med dårlig helse.
Likevel fikk han i 2013 utført et stort arbeide med å skrive ned historien med GÆA NORVEGICA.

Det er basert på tilgjengelig arkiv (for en stor del Gæas arkiv) og andre kilder med foto.

GÆA -er navnet på en på geologstudentenes forening ved Universitet i Oslo gjennom mange år (fra 1935). Navnet kommer av GÆA NORVEGICA den første beskrivelsen av Norges Geologi av Balthazar Mathias Keilhau (1797-1858).

Foreningen var i mange år meget aktiv og preget geologstudentenes både faglig og sosialt. Geologi var lenge et lite fag og det var få studenter og vi ble godt kjent. Mange feltekskursjoner bidro til dette og det var også et aktivt faglig og sosialt miljø blant studentene og lærere på Blindern. Vi hadde realistforeningen og mange studentforeninger på de enkelte instituttene på Blindern men jeg tror GÆA likevel var litt spesiell.

Frem til slutten av 1950- årene var de fleste av de forholdvis få hovedfagsstudentene knyttet til Geologisk Museum på Tøyen og det var noe ganske på i fysikkbygningen på Blindern.

I 1958 ble Geologibygningen i Sem Selands vei innviet og i kjelleren der (Gæakjelleren) fikk studentene sitt lokale. Mange av professorene, ikke minst Olaf Holtedahl var med på festene som kunne være ganske stilige (Se bilde fra 25 års jubileum i 1960)

Et høydepunkt var det at GÆA i 1959 planla og arrangerte en geologisk ekskursjon til Italia med buss–helt fra Oslo til Napoli og de Lipariske øyene. Jeg var som forholdsvis fersk student så heldige å få være med på denne ekskursjonen som varte i nesten 7 uker med camping det meste av tiden (Sept- Okt 1959). Vi studentene sto for det meste av planlegningen og Prof. Trygve Strand og min far Harald Bjørlykke var med som faglige rådgivere.

Odd Nilsen har gjort et stort arbeide med å samle all den informasjonen om denne studentaktiviteten som GÆA representerte. Mye av dette ville gått tapt hvis ikke Odd Nilsen hadde brukt så mye tid på dette. 

Knut Bjørlykke

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk