Kjente norske geologer

Den norske geologiske historie, er en stolt historie.
Mange har bidratt med sin forskning, og mye kan finnes på internett. Men ofte må det letes mange steder for å finne den informasjonen man ønsker.

Her har NGF laget en oversikt over de mest betydningsfulle, norske, geologer gjennom tidene og med lenker til hvor du kan finne informasjonen om dem.

Bjørn G. Andersen
(1924-2012)
http://www.geoforskning.no/geoprofilen/52-en-bauta-i-norsk-geologi
Waldemar Brøgger https://snl.no/Waldemar_Christopher_Brøgger_-_norsk_geolog
(1851-1940)  http://www.geo365.no/geoprofilen/geologiens-svar-pa-bjornstjerne-bjornson-2/
  http://www.polarhistorie.no/personer/brogger,%20Waldemar%20Christoffer
Tellef Dahll https://nbl.snl.no/Tellef_Dahll
(1825-1893) https://www.geo365.no/geoprofilen/kartlegger-og-grunder/
Jens Esmark https://nbl.snl.no/Jens_Esmark
(1762-1839) https://no.wikipedia.org/wiki/Jens_Esmark
Victor Goldschmidt https://nbl.snl.no/Victor_Moritz_Goldschmidt
(1888-1947)  https://www.britannica.com/biography/Victor-Moritz-Goldschmidt
Knut Heier https://www.geologi.no/artikler_geohistore/item/896-heier-etter-1960
(1929-2008) https://www.geologi.no/geohistore/knut-heier/item/540-historien-om-mitt-liv-knut-heier
  https://www.geologi.no/geohistore/knut-heier/item/538-minnetale-knut-sigurdson-heier
  https://www.geologi.no/geohistore/knut-heier/item/897-brogger2007-knut-heier
Anatol Heinz
(1898-1975)
https://nbl.snl.no/Anatol_Heintz
Amund Helland
(1846-1918)
https://nbl.snl.no/Amund_Helland_-_2
  http://www.geo365.no/geoprofilen/amund-helland-norsk-geologis-enfant-terrible/
Gunnar Henningsmoen
(1919-1996)
https://snl.no/Gunnar_Henningsmoen
Brit Hofseth
(1917-1941)
http://www.polarhistorie.no/personer/Hofseth,%20Brit
Hans Holtedahl 
(1917-2001)
https://nbl.snl.no/Hans_Holtedahl  
Olaf Holtedahl https://nbl.snl.no/Olaf_Holtedahl
(1885-1975) http://njg.geologi.no/vol-51-60/details/20/1128-1128
  http://www.polarhistorie.no/personer/Holtedahl,%20Olaf
Wilhelmine Johnson Høst https://norsk-bergverksmuseum.no/norges-forste-kvinnelige-geolog/
(1890-1980) https://www.muv.uio.no/uios-historie/mennesker/forskeren/realister/mimi-johnson-akborresen-230110.html
Balthazar Keilhau https://nbl.snl.no/Balthazar_Keilhau  
(1797-1858)  http://www.geo365.no/geoprofilen/en-usedvanlig-dyktig-observator/  
Theodor Kjerulf https://nbl.snl.no/Theodor_Kjerulf  
(1825-1888)  http://www.geo365.no/geoprofilen/geoprofilen-theodor-kjerulf/  
  http://www.geo365.no/geoprofilen/den-moderne-geologiens-far/  
Hans Henrik Reusch  https://nbl.snl.no/Hans_Henrik_Reusch  
(1852-1922)  https://www.ngu.no/FileArchive/NGUPublikasjoner/NGUnr_100_Rekstad.pdf  
  http://www.geo365.no/geoprofilen/geologiens-gentleman-og-den-forste-geomorfolog-2/  
Ivan Th. Rosenqvist https://nbl.snl.no/Ivan_Thoralf_Rosenqvist
(1916-1994)  
Jakob Schetelig https://nbl.snl.no/Jakob_Schetelig  
(1875-1935)   
Markvard Armin Sellevold https://www.snl.no/Markvard_Armin_Sellevoll
(1923-2020) https://geo365.no/geoprofilen/pioneren-markvard-sellevoll/
  https://www.vest24.no/energi/mannen-bak-den-forste-olje/s/1-5541029-7567938
Leif Størmer https://nbl.snl.no/Leif_Størmer
(1905-1979) http://njg.geologi.no/vol-51-60/details/20/931-931  
  http://njg.geologi.no/vol-51-60/details/20/932-932
Johan Lie Vogt https://nbl.snl.no/Johan_Vogt_-_1
(1858-1932)  http://www.geo365.no/geoprofilen/var-forste-petrolog-og-malmgeolog/  

 

 AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk