Geolognytt 1972-1988

Geolognytt nr.1 Geolognytt nr.1

Geolognytt var det første medlemsbladet til Norsk Geologisk Forening, og kom ut aller første gang i 1972.

Det ble planlagt at det da skulle komme ut to hefter i året, hvor da den ene utgaven skulle inneholde medlemslisten.
I bladet skulle det være med informasjon om foreningstoff, kongresser og møter, oversikt over uteksaminerte kandidater med geologi hovedfag, og annen informasjon som kunne interessere.
Dette var informasjon som opp til da var med i Norsk Geologisk Tidskrift, som det da ble vedtatt skulle inneholde strengt faglige artikler og dermed styrke sin stilling  som et internasjonalt geologisk tidskrift.

Det ble i perioden 1972-1988 utgitt 22 Geolognytt, disse er nå skannet og kan leses som PDF her.
Fra 1989 ble det endret til Geonytt og kom ut i et annet design, disse vil ble skannet inn og lagt ut her senere.

 

Geolognytt nr. 1 - 1972: Årsberetninger.

Geolognytt nr. 2 - 1973: Medlemsliste.

Geolognytt nr. 3 - 1973: Rapport fra Nordisk Geologisk Vintermøte, Oslo 1972. Landsmøte Trondheim 8.-10. januar 1973.

Geolognytt nr. 4 - 1973: Årsberetninger. Forslag om norsk deltakegelske i "International Geological Correlation Program". 

Geolognytt nr. 5 - 1974: Medlemsliste.

Geolognytt nr. 6 - 1974: Årsberetninger. Invitasjoner møter og kongresser. Reusch-medaljen. 

Geolognytt nr. 7 - 1975: Årsberetninger. Nye publikasjoner og geolog-kompass.

Geolognytt nr. 8 - 1975: Medlemsliste.

Geolognytt nr. 9 - 1976: Årsberetninger. Meldinger og invitasjoner møter og kongresser.

Geolognytt nr. 10 - 1977: Årsberetninger og møtereferat. Sammendrag foredrag NGFs landsmøte. Uteksaminerte kandidater, bokanmeldelser og kommende møter.

Geolognytt nr. 11 - 1978: Medlemsliste. Årsberetninger. Statutter. Meldinger om møter. Bokannmeldelser.

Geolognytt nr. 12 - 1979: Landsmøte 11.-12. januar 1979 - sammendrag av foredragene. Årsberetninger. Melding om møter. Bokanmeldelser.

Geolognytt nr. 13 - 1979: 14. Nordiske geologiske Vintermøte, Bergen - 1980. Abstracts.

Geolognytt nr. 14 - 1980: Medlemsliste. Årsberetninger. Bokanmeldelser. Meldinger.

Geolognytt nr. 15 - 1980: Landsmøte 5.-7. januar 1981 - Sammendrag av foredragene. Innkallelse ekstraordinær generalforsamling 6. januar. 

Geolognytt nr. 16 - 1981: Nye medlemmer. Årsberetninger. Geologifagets plass i norsk skole. Nytt fra redaksjonen. Bokanmeldelser. 

Geolognytt nr. 17 - 1982: NGF VIII landsmøte 4.-6. januar 1983 - Sammendrag av foredragene. Innkallelse ekstraordinær generalforsamling 5. januar.

Geolognytt nr. 18 - 1983: Medlemsliste. Lov og vedtekter for NGF. Styre og tillitsmenn 1983. Reusch-medaljen 1982. Invitasjon møter. Bokanmeldelser.

Geolognytt nr. 19 - 1984: NGF's tillitsmenn 1984. Regnskap. Årsberetninger og møtereferat. Invitasjoner møter. Boknytt.

Geolognytt nr. 20 - 1984: NGF IX landsmøte 11.-13. januar 1985 - Sammendrag av foredragene. Innkalling til generalforsamling 12. januar.

Geolognytt nr. 21 - 1986: NGF X landsmøte 16.-18. januar 1987 - Sammendrag av foredragene. Innkalling til generalforsamling 17. januar.

Geolognytt nr. 22 - 1988: NGF XI landsmøte 10.-12 januar 1989 - Sammendrag av foredragene. Innkalling til generalforsamling 11. januar. 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk