Norsk Geologihistorie

NGF har oppnevnt en komite for geologihistorie.
Medlemmer er Jan Mangerud og Elen Roaldset, Knut Bjørlykke. Kontakt mot NGF er via Ann Mari Husås.
Vi vil utvide komiteen med geologer som representerer andre fagmiljøer og også regionalt. 

Skriv ned det du har opplevet som geolog gjennom et langt liv!

Skrive om det du har vært med på faglig og kanskje også litt privat.

Vi vil gjerne dokumentere utviklingen ikke bare når det gjelder forskning og undervisning men også hvordan faget har utviklet seg for profesjonelle geologer.

Du kan på denne måten bidra til vårt faghistoriearkiv som vi nå vil etablere på NGF sin hjemmeside. 

Naturvitenskap er også kultur!

Geologi er et interessant fag på mange måter fordi det omfatter både den rene naturvitenskap med vekt på geologiske prosesser og geologisk historie og også den praktiske og økonomiske anvendelse faget på svært mange forskjellige områder.

Dette gjelder ikke minst norsk geologi. Men hva vet vi om norsk geologisk historie? Det er ikke så lett å får en oversikt over den skriftlige dokumentasjonen og ganske mye finnes også i en muntlig tradisjon.

Vitenskapshistorie er et eget fag og det kreves en del kvalifikasjoner for å gi seg i kast med det. På en annen side kreves betydelig fagkunnskap om man skal forstå den faglige utviklingen.

I Universitetet i Oslo sin 200 år gamle historie var det for det meste vitenskaps-historikere som sto for det meste av fremstillingen og når det gjeldt naturvitenskap. Geologi inntar en sentral plass nå det gjelder den nyere historiesur nedbør debatten med Ivan Rosenqvist er viet stor plass.
Det ble lagt vekt på de ideologiske aspekter men mye av det faglige ville kunne vært fremstillet mye klarere hvis det hadde vært koplet inn flere geologer og andre som fulgte eller deltok i denne striden.

Vi har en del biografier om de meste kjente og berømte norske geologene de siste 200 år og deres forskning, faglige innsats og deres bidrag også kulturelt.
W.C Brøgger er jo det fremste eksemplet og Geir Hestmark har i sin biografi maktet å dekke mye av dette fordi han har et godt kjennskap til faget selv om han ikke er geolog.

For å forstå utviklingen i faget gjennom tid må vi imidlertid ikke bare se på de største og mest markerte geologene og de vet vi mindre om.
Geologene som var knyttet til praktisk arbeid inn gruveindustri, bygg og anlegg, landbruk og senere oljevirksomheten har ikke alltid vært like skriveføre og det er færre kilder for historieforskningen. Noe av dette kan vi fremdeles rette på.

Å skrive biografier og faghistorie er vanskelig og krever lang tid. Det er ikke alltid så lett å få gitt ut bøker om en historie med forholdsvis få potensielle lesere.
Vi behøver nå ikke nødvendigvis å trykke bøker gjennom et forlag. Norsk Geologsik Forening vil nå etablere et elektronisk lager for materiale om Geologisk historie. Det vil være tilgjengelig og søkbart på nettet og det kan tjene som råstoff for de som vil lage større historiske oversikter. Vi forutsetter at de som bruker materialet oppgir kilden.

Det historiske materialet som vi håper at dere sender inn til NGF kan omfatte: 

  • Personlige bidrag om hva man har opplevet som geolog og om fagets utvikling.
  • Nekrologer og minnetaler over norske geologer.
  • Fagets utvikling og forskningshistorie (vitenskapshistorie)
  • Sammendrag av foredrag (eller Power Point slides) om historiske tema.
  • Historiske oversikter om norsk geologi som alt er publisert. 

Materiale kan sendes inn til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk