Norsk Geologisk Forening - Aktuelt

Norsk Geologisk Forening inviterer til geomiljøets viktigste møteplass, 4-6. januar 2023, på Realfagbygget NTNU-Gløshaugen i Trondheim. Årets hovedtema er Geologi - Energi - Samfunn

Og foreløpig program er nå klart! Det vil komme endringer, det vil legges ut her.

 

The Geological Socety of Norway cordially invites you to join the most important forum for the Geosciences in Norway, January 4th-6th 2023, at Realfagbygget NTNU-Gløshaugen in Trondheim. The main theme of this conference is Geology - Energy - Society

Preliminary program are ready! There will still be some changes in the program, updates will come here.

 

Norsk Geologisk Forening inviterer til geomiljøets viktigste møteplass,    4-6. januar 2023, på Realfagbygget NTNU-Gløshaugen i Trondheim. Årets hovedtema er Geologi - Energi - Samfunn

Registreringen er nå åpen!

 

The Geological Socety of Norway cordially invites you to join the most important forum for the Geosciences in Norway, January 4th-6th 2023, at Realfagbygget NTNU-Gløshaugen in Trondheim. The main theme of this conference is Geology - Energy - Society

Registration has now opened!

 

 Norsk Geologisk Forening inviterer til geomiljøets viktigste møteplass, 4-6. januar 2023, hos NTNU-Gløshaugen i Trondheim.

Årets hovedtema er Geologi - Energi - Samfunn. 

Vi har 16 ulike sesjonstemaer og oppfordrer til å sende inn abstrakt til hele feltet av geovitenskap, som enten foredrag eller poster. Fristen for innsending av abstrakt til Vinterkonferansen 2023, opprinnelig satt til 1. november, blir utsatt med to uker. Den nye fristen er 15. november 2022.  Abstrakt kan være inntil 450 ord, og skal ikke inneholde figurer eller grafer. Innsending skjer via skjema som finnes etter sesjonsoversikten.

Husk å krysse av for om det er ønskesom muntlig presentasjon eller poster presentasjon, samt foretrukket sesjon.

**Innsending av abstrakt er nå stengt!

The Geological Socety of Norway cordially invites you to join the most important forum for the Geosciences in Norway, January 4th-6th, 2023 at NTNU-Gløshaugen in Trondheim
The main theme of this conference is Geology - Energy - Society

We have 16 sessions and themes but encourage any contribution to the entire field of geoscience and the interface towards society. We would like to inform you that the deadline for submitting abstracts for the Winter conference 2023, originally scheduled for 1 November 2022, has been extended by two weeks. The new deadline is 15 November 2022. The abstract can be up to 450 words, and should not include figures or graphes.
For submission please use the form found after the session overview below.

Please remember to indicate if you prefer an oral or poster presentation, as well as the preferred session.

**Submission of abstract are now closed!

Siste Geonytt er publisert. 

Du finner det HER

Geologi - Energi - Samfunn

Vi ønsker velkommen til NTNU i Trondheim 4. - 6. Jaunuar 2023

Omsider kan du stå på podiet igjen, dele dine geologiske betraktninger, din kartlegging, forskning, se publikum i øynene, motta applaus, og tilføre ny viten til vår store geologfamilie. 

 

Sesjoner: 

- Berggrunnsgeologi og geodynamikk - Bedrock geology and Geodynamics

- Sedimentologi - Sedimentology

- Petroleumsgeologi - Petroleum geology

- Paleontologi, evolusjon og biostratigrafi - Paleontology, evolution biostratigraphy

- Esmark-sesjonen; Kvartærgeologi og geomorfologi - Esmark session; Quaternary geology and geomorphology

- Kryosfæren - Cryospheric science

- Klimaendringer - Climate change

- Dypforvitring, `unge´ forkastninger og topografi - Deep weathering, `young´ faulting and the evolution of topography

- Geofarer - Geohazards

- Malmgeologi - Ore geology

- Havbunnsmineralforekomster - Deep sea mineral deposits

- Forekomstforståelse - Ore deposit knowledge

- Overskuddsmasser som en ressurs - Waste rock and secondary resources

- Ingeniørgeologi, infrastruktur og miljø - Engineering geology, infrastructure and environment

- Geologi i energiomstillingen - Geology in the energy transition

- Geologi for samfunnet - Geology for society

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk