Norsk Geologisk Forening - Aktuelt

Norsk Geologisk Forening har den store gleden å ønske velkommen til geologisk Vinterkonferanse 2021, 6. - 8. januar. Konferansen vil være en digital begivenhet som vil finne sted hjemme hos deg, på kontoret eller sammen med venner og kolleger i et videokonferanserom. Vinterkonferansen 2021 var opprinnelig planlagt å bli holdt Trondheim. I stedet vil vi arrangere konferanse i Trondheim i 2023.

The Geological Society of Norway has the great pleasure to welcome to the 2021 Geological Winter Conference on January 6–8th. This conference will be a digital event that will take place in your home, your office or together with friends and colleagues in a video conference room. The 2021 Winter Conference that was initially planned to be held in Trondheim. This event will be postponed until 2023.

"Klima og geologi gjennom tidene" er tema, på Geologiens Dag, 12.september.

Effektene av klimaendringer og global oppvarming er et tema som opptar mange. På Geologiens Dag kan du lære mer om sammenhengen mellom geologi og klima, og de store endringene på jorda gjennom istider og varme perioder langt tilbake i tid. Kikki Kleiven, ved Universitetet i Bergen, har laget en liten folder angående dette temaet spesielt for Geologiens Dag. Vi kan lese om faktorer som endrer Jordas klima. Drivhuseffekten, endringer i Jordas bane og i retningen på Jordas rotasjonsakse. Vi får også vite at platetektoniske prosesser og vulkaner spiller en klimarolle. Bevis for tidligere klima finnes i ulike bergarter. Bergarter kan være dannet i en ørken, en tropisk sump, i et varmet hav eller på en kald havbunn. 

NGF sender hvert år ut en gratis arrangørpakke til alle som lager arrangement rundt i Norges land. Det nye i år er at vi har laget skrin med 12 norske bergarter. Arrangørene får ett skrin hver. Fra NGU har vi fått hefter der alle de 12 bergartene står beskrevet. Alle arrangørene får også tilsendt skrin med mange ulike mineraler. Mineralene, bergart-heftene og linjaler med geologisk tidsskala deles ut til alle besøkende.  

Foruten dette arrangere vi tegnekonkurranse for barn og fotokonkurranse for ungdommer. Tips gjerne ungdommer du kjenner om å ta frem mobilen og knipse et geologisk motiv. Bildene blir hvert år vurdert av ulike jurymedlemmer, bestående av en geolog og en grafisk formgiver. Mer informasjon om konkurransereglene finner dere på geologiensdag.no.  

Selv med de utfordringene som covid-19 har gitt, så jobber NGF altså for å gjennomføre Geologiens Dag i høst. Vi vil rette en stor takk til de som støtter foreningen i disse vanskelige koronatider. Selv om det er usikre tider håper vi sponsorene vil fortsette å støtte Geologiens Dag også i årene fremover. Vi håper at næringslivet ser nytten av at vi formidler geologi til alle, der vi har et spesielt engasjement for å nå ut til barn og unge. Hvis mange bidrar med en liten sum, f.eks. kr 10.000 eller 20.000 kan vi også i fremtida formidle geologi til interesserte rundt i hele Norge.

Alle arrangementene finner dere under "Fylkesoversikten" på www.geologiensdag.no

 

Vinterkonferansen 2021, med generalforsamling, avholdes på NTNU i Trondheim 6.-8. januar. I den forbindelse ønsker vi nå nominasjon av dyktige kvinnelige og mannlige geologer til NGF sine hedersbevisninger.  

Prisene som blir gitt er Brøggerprisen, Toffenprisen og Reusch-medaljen.
For at de beste kandidatene skal bli valgt, trenger vi gode forslag fra våre medlemmer.

epost bannerfb

Norsk Geologisk Forening inviterer til geomiljøets viktigste møteplass, 6-8. januar 2021, denne gangen som en digital konferanse.
Vinterkonferansen er en arena for alle disipliner innen geofaget, med et mål om å bidra til kunnskapsdeling, nettverksbygging, inspirasjon og faglig påfyll. Her vil du møte geovitere fra industrien, akademia og offentlig sektor.
Årets hovedtema er Geoscience in a changing world. 

Vi har 14 ulike sesjonstemaer og oppfordrer alle å sende inn abstrakt til hele feltet av geovitenskap, enten foredrag eller poster.  Frist til innsending av abstrakt er 15. oktober.  Alle abstrakt sendes til ngf[at]geologi.no, og kan være på inntil 450 ord.
Når abstrakt sendes inn, så legg ved Speaker Form. Husk å krysse av for om det er ønsket som muntlig presentasjon eller som poster presentasjon, samt foretrukket sesjon.
Mal (template) for abstrakt finnes sammen med Speaker Form (etter sesjonsoversikten).

Mer informasjon om praktisk gjennomføring av konferansen, påmelding og deltakeravgifter vil bli lagt ut i løpet av høsten.

The Geological Socety of Norway cordially invites you to join the most important forum for the Geosciences in Norway, January 6th-8th, 2021 this time as an online event.
The Winter Conference is an arena for all the geoscience disciplines, with a goal to facilitate knowledge sharing, networking, inspiration and learning. You will meet geoscientists from the industry, academia, and govermental agencies. 
Geoscience in a changing world is the main theme for the conference.

We have 14 sessions and themes but encourage any contribution to the entire field of the geosciences and the interface towards society. Abstract deadline October 15th. The abstract should be submitted to ngf[at]geologi.no, and can be up to 450 words.
When you submit your abstract, please attach a filled out Speaker Form. Please remember to mark if you want an oral presentaion or poster presentation, and preffered session.
You can find a template for the abstract further down, together with the Speaker Form after the overview of sessions. 

More information on the practical implementation of the conference, registration and participation fees will be published during the autumn.

 

Prod geosci2020

 The Geological Society of Norway  are happy to invite to Production Geoscience in November 3rd-4th, 2020.

The event will take place as an online event.

The organization commitee have started working on the program!

 

 Preliminary program

The program is shaping up, and several of the presenters are in place.
This is work in progress, and adjustments will be done during summer and fall. It will also be adjusted accordincly to the guidlines due to the Covid-19 situation.

Timeslots will be updated later.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk