Geofag OL - Prøve og tur gjennomført

Dag en og to på IESO 2015 er gjennomført, med litt forskjellige opplevelser for studenter og mentorer. Studentene har allerede hatt sin første eksamen, mens mentorer har jobbet med oversettelser og tur.

Etter høytidig åpning, fikk studentene lov til å dra på turer og se litt av området. Det blir lagt opp til turer de første dagene for at ungdommene skal bli kjent på tvers av landegrensene.


Å være deltager på IESO er like mye om å knytte kontakter over landegrensene, som å skåre høyt på prøver. Studentene har fått besøke både the Square of the Monkeys, og tur opp til Kristusfiguren som står over byen. Mens ungdommene fikk på kurs, startet mentorene jobben med å gjøre ferdig eksamensoppgavene. Oppgavene er på forhånd samlet av arrangørlandets faglige komite. Det kan da være spørsmål både om geologi, geografi og astronomi. Oppgavene blir diskutert igjennom av mentorene, som kommer med innspill om det bør være endringer i spørsmålene, om det er feil som må rettes, eller om oppgaven skal tas ut.

Diskusjonen som ble gjennomført mandag 14. september, varte i flere timer. Og resultatet ble et teoretisk eksamens sett på 75 oppgaver. Når oppgavene er klare, starter jobben med oversetting. 

Mentorene Sissel og John-Erik i full gang med oversettelsene.

Noen land velger å oversette hele settet fra engelsk til sitt språk. De norske studentene er generelt svært gode i engelsk, og det er derfor ikke behov for å oversette alt sammen. Mentorene gikk derfor igjennom hele settet, og oversatte kun faguttrykkene til norsk. 

Den teoretiske prøven ble gjennomført tirsdag 15. september, og varte i tre timer. Vi venter alle i spenning på resultatet!

Onsdag 16. september starter studentene på International Team Field Investigation (ITFI). Her blir alle ungdommene fordelt på grupper på 8-10 fra forskjellige land som som skal samarbeide om å løse et felles prosjekt. Her skal de vise at de kan samarbeide, og komme med en vitenskapelig presentasjon. Dette kan være utfordrende da det er forskjellig nivå både på geologikunnskap og språk-kunnskap til elevene, som er i aldersgruppen 15-19 år. Prosjektet skal presenteres for en internasjonal jury torsdagskveld.

Kaffetorking ute web2Mens studentene jobber på prosjekt, får mentorer og observatører litt fritid fra oppgavediskusjoner og møtevirksomhet. Onsdag ble vi busset til Muzambinho Campus, en landsbruksskole/forskningssenter en time fra Pocos de Caldas. Der har de forskning og undervisning på kaffedyrking, dyrehold, veterinærstudier, dyrking frukt og grønt, analyser jordprøver, vannprøver og matanalyser. Og nytt av året er opptrening av blindehunder. Minas Gerais området er hjertet av kaffeproduksjonen, alle fjell og dalsider er dekket av kaffeplanter. På campus fikk vi presentasjon av blant annet kaffeproduksjon fra planting/poding av selve kaffeplanten, gjennom tørking, risting, til smaking av svært god brasiliansk kaffe! Vi fikk da se hvordan det er forskjell på behandlingen av kvalitetsbønner, og bønner av dårligere kvalitet. Med en gruppe svært naturinteresserte (og kaffetørste) geologer og biologer, ble det mange gode spørsmål og diskusjoner. Vi ble også vist på andre lab’er hvordan de forsker på kaffeplanten for å få forbedret kvalitet og vekstforhold, analyser av vann og mat for proteiner, og jordanalyser.

Innhosting kaffe web2

Media

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk