Mandag 3. april ble første store dag med undervisning til de 16 deltakerne på årets kvalifiseringsleir. 

Første dag er også den tyngste teoretiske dagen, med mange tema som skal dekkes.

Kikki Kleiven (UiB) er primus motor for opplegget, og står bak alle spørsmålene i de to første rundene med kvalifisering.
Hun er også den som organiserer gjennomføringen hos UiB, og har ansvaret for den avsluttende testen før valget av de 4 utvalgte.

Dag en og to på IESO 2015 er gjennomført, med litt forskjellige opplevelser for studenter og mentorer. Studentene har allerede hatt sin første eksamen, mens mentorer har jobbet med oversettelser og tur.

Etter høytidig åpning, fikk studentene lov til å dra på turer og se litt av området. Det blir lagt opp til turer de første dagene for at ungdommene skal bli kjent på tvers av landegrensene.

Da er Geofag Olympiaden i full gang i Pocos de Caldas, Brasil. Studentene Lise Stornes Eiane, Johannes Midtbø, Sigurd Vågslid og Ole Wanvik Haugen er på plass sammen med mentorene John-Erik Sivertsen (NGF / St. Olavs vgs), Sissel Aasheim (Sandnes vgs) og observatør Ann Mari Husås (NGF).

Internasjonale geofag olympiader (International Earth Science Olympiad - IESO) har vært arrangert siden 2007, og det er nå mer enn 30 land fra alle kontinenter som deltar hvert år.

Hvert land stiller med inntil fire finalister og to mentorer. Målet er å stimulere skoleelever med interesse og anlegg for geofag til å fortsette arbeidet med geofagene spesielt, og realfagene generelt. Det legges stor vekt på både det faglige og sosiale utbyttet deltakerne får i samvær med jevnaldrende fra mange land.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk