The 33 Nordic Geological Winter Meeting

Dansk Geologisk Forening og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) inviterer deg til å presentere arbeidet ditt på det 33. Nordiske Geologisk Vintermøte.
Konferansen holdes på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lyngby, København 10.-12 januar 2018.

The Geological Society of Denmark and the Technical University of Denmark (DTU) is pleased to invite you to present your work at the 33rd Nordic Geological Winter Meeting. The conference will be held at the Technical University of Denmark (DTU), Lyngby, Copenhagen on the 10-12th of January 2018.

Arrangementet er organisert i fellesskap av Dansk Geologisk Forening og DTU.

Informasjon registrering
For å delta i konferansen må du registrere deg via konferansesiden (https://www.tilmeld.dk/ngwm2018/registrering.html) Vær oppmerksom på ved innsending et abstrakt, så kreves det deltakelse av minst en (presenterende) forfatter.

Abstrakt innlevering
For å presentere en plakat eller å gi en 15 min. presentasjonpå konferansen, ber vi om at abstraktet blir sendt igjennom linken på siden for konferansen. Se mer informasjon her: http://www.tilmeld.dk/ngwm2018/abstracts.html
Fristen for innsending av abstrakter er 15. oktober.
Abstrakter vil bli gjennomgått av den vitenskapelige komiteen og relevante sesjoner og aksept brev vil bli sendt ut innen 15. november 2017. (Vær oppmerksom på at den som skal presentere bør registrere seg før denne dato for å bekrefte at abstraktet vil bli presentert ).
Bekreftede abstract vil ble satt i abstrakthefte gg gjort tilgjengelig for deltakerne på konferansen. Ubekreftede abstrakter vil bli utelatt.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål angående konferansen, vennligst kontakt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Besøk NGWMs hjemmeside for mer info: http://www.tilmeld.dk/ngwm2018/home.html


The event is organized jointly by the Geological Society of Denmark and DTU.

Registration information
In order to participate in the conference it is necessary to register through the conference site (https://www.tilmeld.dk/ngwm2018/registration.html).  Please note that submission of an abstract requires the participation of at least one (presenting) author.

Abstract submission
In order to present a poster or to give a 15 min. talk at the conference, you are kindly asked to submit an abstract through the online submission link. For more information: http://www.tilmeld.dk/ngwm2018/abstracts.html
The deadline for abstracts is the 15th of October.
Abstracts will be reviewed by the scientific committee and relevant session conveners and acceptance notifications will be sent out by November 15th, 2017 (Please note that the presenting author should register for the conference prior to this date in order to confirm that the abstract will be presented).
Confirmed abstracts will be compiled and made available to participants at the conference. Unconfirmed abstracts will be left out.

Contact information
If you have any questions related to the conference, please contact Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Visit the NGWM homepage for more info: http://www.tilmeld.dk/ngwm2018/home.html

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk