Vinterkonferansen 2013

 

vinterkonferansenNorsk Geologisk Forening inviterer til geomiljøets viktigste møteplass 8.-10. januar 2013
Radisson Blu hotel Scandinavia, Oslo
Dette er arena for kunnskapsutveksling og nettverksbygging.

 

Vi ønsker deg velkommen til geomiljøets viktigste møteplass i Oslo, 8.-10. januar 2013.

Konferansens mål er å dekke alle fagdisipliner innen geofaget og vi oppfordrer deg til å sende inn abstract, enten til foredrag eller posterpresentasjon. Abstract deadline er satt til 1. oktober. Dersom du ikke har mulighet til å få abstract ferdig innen fristen, kan du sende oss tittelen, forfatterinfo og hvilken sesjon/tema det vil passe i. Det er fint om du også skriver om du ønsker foredrag eller poster. Abstract kan da ettersendes med siste frist 1. november.

The aim of the Conference is to provide a common venue for all the geoscientific disciplines represented by the various academic and industry based communities in Norway. We encourage you all to help us obtaining this goal by submitting your abstract for either oral or poster presentations by October the 1st. Should you be unable to produce your abstract within this deadline, please give us at least title, author information and oral/poster preferences within the deadline and send the abstract not later than November 1st.

Abstrakthefte / Abstract volume.

Her kan dere finne abstraktheftet til Vinterkonferansen 2013 digitalt.
Here you can find the abstract volume for the conference digital.

pdfVinterkonferansen2013_Abstracts.pdf8.62 MB

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk