Abstract volume Vinterkonferansen 20

Vinterkonferansen 2017.

For første gang er abstraktheftet kun digitalt, ikke trykket.

 

The Winterconference 2017.

For the first time there is not a printet abstract volume, you can find it digitally.

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk