Forlenget abstrakt frist vinterkonferansen - Extended deadline abstracts to the Winter meeting

7.-9. januar 2019 holdes Norsk Geologisk Forening sitt tradisjonelle vintermøte i Bergen. 

Denne gangen er hovedtema Mineraler og Metaller i Grønne Teknologer.
Det planlegges 9 sesjoner, der vi nå oppfordrer alle til å sende inn abstrakt.
Grunnet at fristen for innsending abstrakt kom midt i høstferien, er det valgt å utsette fristen. Ny frist for innsending er 26. Oktober.

Abstrakt kan sendes inn på engelsk, enten som foredrag eller poster i et word-dokument.
Abstraktet kan være inntil 300 ord, uten illustrasjoner.
Ved innsending må det påføres om det er ønsket som presentasjon eller poster, og hvilken sesjon den sendes inn til.
Mal på abstrakt finnes nederst på denne siden.

Det skal sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Geological Society of Norway invites to the traditional geological wintermeeting January 7th-9th in Bergen. 

This time with the main theme: Minerals and Metals for Green Technologies.
It is planned with 9 sessions, and we will now invite to submit abstracts.  
Due to the deadline for submission of abstract came in the middle of fall break, it is dedcided to postpone the deadline.
New submission deadline are set to October 26th.

The abstract can be submitted in English as oral presentation or as a poster, as a word-document.
The abstract can be up to 300 words without illustrations. 
Remember to specify if it is a presentation or poster, and for which session it is submitted to.
Abstract-template can be found further down on this page.

The abstract should be sent to Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Årets tema/ Themes:
T1 - Mineraler for neste generasjon / Minerals for the next generation
T2 - Geologi i grenseland /Geology and society
T3 - Petroleum GeoscienceT4 - Kvartærgeologi /Quaternary geology
T5 - Hydrogeologi /Hydrogeology
T6 - Berggrunnsgeologi og geodynamikk / Bedrock geology and geodynamics
T7 - Geologisk–teknologisk grensesnitt / Geological–technological interface
T8 - Sedimentologi-stratigrafi og klima /Sedimentology–Stratigraphy and Climate
T9 - Geofarer / Geohazards 

Les mer om tema her/ More about the themes  here: https://www.geologi.no/konferanser/vinterkonferanser/item/947-vk19

Deltakeravgift - Participation Fee

Deltakeravgiften er klar, selve registreringen starter i slutten av oktober. For å kunne registrere som medlem, må kontingenten for 2018 være betalt.
Participation fee are ready, the registration will start in the end of October. To register as a member, the membership fee 2018 must have been paid.

Early - bird: Registrering t.o.m 30 november / Registration until November 30th

Medlem / Member: NOK 4300
Ikke-medlem - Non member: NOK 5300
Student-arbeidsledig medlem / Student - between jobs member: NOK 2000
Student-arbeidsledig ikke-medlem / Student - between jobs non-member: NOK 2500
Senior medlem / Senior member : NOK 3100
Senior ikke-medlem / Senior non-member: NOK 3600

Ordinær avgift / Ordinary fee: Registrering f.o.m 1. desember / Registration from December 1th 

Medlem / Member: NOK 5300
Ikke-medlem - Non member: NOK 6300
Student-arbeidsledig medlem / Student - between jobs member: NOK 2500
Student-arbeidsledig ikke-medlem / Student - between jobs non-member: NOK 3000
Senior medlem / Senior member : NOK 3600
Senior ikke-medlem / Senior non-member: NOK 4200

Dagspass / One-day pass:
Medlem / Member: NOK 2300
Ikke-medlem - Non member: NOK 2800
Student-arbeidsledig medlem / Student - between jobs member: NOK 1000
Student-arbeidsledig ikke-medlem / Student - between jobs non-member: NOK 1500
Senior medlem / Senior member : NOK 1500
Senior ikke-medlem / Senior non-member: NOK 2000

Konferansemiddag 8. januar / Conference dinner January 8th
Preliminary price: NOK 800

 

Ønskes rom på Scandic Bergen City kan det bestilles her: http://www.scandichotels.no/dlredirect?nc=PROMO10B&HO=770&fromDate=2019-01-07&toDate=2019-01-09&cmpid=cc_channelshift

If you want room at the Scandic Bergen City, it can be booked here: http://www.scandichotels.no/dlredirect?nc=PROMO10B&HO=770&fromDate=2019-01-07&toDate=2019-01-09&cmpid=cc_channelshift

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk