Program og registrering Vinterkonferansen 2019

Programmet for vinterkonferansen 2019 klart! Det har kommet inn mange sammendrag, så dette blir et godt program!
Det er 191 foredrag klare, og 72 postere!

Vi åpner også nå for påmelding, så her er det bare å melde seg på først som sist! Husk at eventuelt hotellrom må deltaker bestille på egen link.

Programme for The Winter Conference 2019 are ready! Many abstracts have been submittet, so the Programme will be a good one!
There are 191 presentations ready, and 72 posters!

We also open for registration, so just register as soon as possible! If you need hotel, there is a seperate link.

Program mandag 7. januar / Monday January 7th:

Program tirsdag 8. januar / Tuesday January 8th:

Program onsdag 9. januar / Wednesday January 9th:

Posters:

Programmet kan også finnes som PDF nederst i artikkelen. / The programme can also be found as PDF further down in this article. 

Postere skal være A0, vertikal. Det vil si 841mm*1188mm. / The posters should be vertical A0. That is 841mm*1188mm.


Registreringen er åpnet, det er mulig å melde seg på for full deltagelse eller for kun en dag.
Det er mulig å melde seg av før 17. desember med full refundering av deltageravgift.
Ved avmelding i perioden 17.desember - 31. desember refunderes 50%.
Ved avmelding etter 1. januar 2019 blir det ikke refundert betalt avgift.

På vinterkonferansen vil deltagerliste være tilgjengelig, hvis det ikke er ønskelig å være med på listen må det hakes av for på påmeldingen.

The registration has been opened., it is possible to register for full participation or for one-day pass.
It is possible to cancel the registration before December 17th with full refund of participant fee.
If canceled in the period from December 17th to December 31st, 50% of participation fee will be refunded.
If you cancel after January 1th, there will be no refund.

At the winter conference, attendance list will be available. Participants that whises not to be on the list, must answer the question at the end of the registration.

Alle felt må fylles ut for at skjema kan sendes inn. / To send in the registration form, all the fields must be filled out.

 Register here       Hotell

Vi takker for støtte fra våre sponsorer.  We are greatful for the support from:

Equinor PRIMARY logo RGB RED     Lundin     Faroe logo Master logo 

 Shell-prisen / Shell-award

shell 1

 Utstillere / Exhibitors

NGU ny    CAMA logo small    DMF logo midtstilt cmyk    wintershall no web   mvestenergy

 

Deltakeravgift - Participation Fee

For å kunne registrere som medlem, må kontingenten for 2018 være betalt. / To register as a member, the membership fee 2018 must have been paid. 

Medlem / Member: NOK 5300 
Ikke-medlem - Non member: NOK 6300 
Student-arbeidsledig medlem / Student - between jobs member: NOK 2500 
Student-arbeidsledig ikke-medlem / Student - between jobs non-member: NOK 3000 
Senior medlem / Senior member : NOK 3600 
Senior ikke-medlem / Senior non-member: NOK 4200

Dagspass / One-day pass:
Medlem / Member: NOK 2300
Ikke-medlem - Non member: NOK 2800
Student-arbeidsledig medlem / Student - between jobs member: NOK 1000
Student-arbeidsledig ikke-medlem / Student - between jobs non-member: NOK 1500
Senior medlem / Senior member : NOK 1500
Senior ikke-medlem / Senior non-member: NOK 2000

Icebreaker 7. januar / January 7th . NOK 100

Konferansemiddag / sjømatbuffet: 8. januar / Conference dinner/ seafood buffet January 8th: NOK 745

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk