Programkomite VK20

Komiteen består av: / the Program comitee:

Thorbjørn Kaland (HVl) - leder/Chair

Christine Fickler (NTNU)

Beate L.S. Olsen (Equinor)

Johannes Jakob (NGU)

Vegard Vetti (Stibyggjaren AS)

Hans Arne Nakrem (NHM - UiO)

Guri Venvik (NGU)

Torbjørn Dahlgren (Equinor)

Anette Högström (UiT)

Ivar Berthling (Forskningsrådet)

Øystein Nordgulen (NGU/NGF)

Ann Mari Husås (NGF)

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk