Foreløpig program til Vinterkonferansen 2023 er klart/ Preliminary program for the Winter Conference 2023 are ready

Norsk Geologisk Forening inviterer til geomiljøets viktigste møteplass, 4-6. januar 2023, på Realfagbygget NTNU-Gløshaugen i Trondheim. Årets hovedtema er Geologi - Energi - Samfunn

Og foreløpig program er nå klart! Det vil komme endringer, det vil legges ut her.

 

The Geological Socety of Norway cordially invites you to join the most important forum for the Geosciences in Norway, January 4th-6th 2023, at Realfagbygget NTNU-Gløshaugen in Trondheim. The main theme of this conference is Geology - Energy - Society

Preliminary program are ready! There will still be some changes in the program, updates will come here.

 

 

Foreløpig program onsdag 4. januar / Preliminary program Wednesday January 4th
Foreløpig program torsdag 5. januar / Preliminary program Thursday January 5th
Foreløpig program fredag 6. januar / Preliminary program Friday January 6th
Postersesjon / Postersession

 

Husk også å melde deg på!/ Remember to also register to participate!

Påmelding kan gjøres her: / Registration can be done here: 
(Frist for påmelding 1. januar/ Deadline for registration January 1th. 

 

Reg knapp

 

Deltagerpriser vil bli: / Participation fee will be:

 

    

 Medlermmer/
 Members

     Ikke  medlemmer/
Non-members
     Studenter og arbeidsledige medlemmer/
student and unemployed members
    Studenter og arbeidsledige ikke-medlemmer /
Student and unemployed non-members
    Senior medlem /
Senior members
    Senior ikke-medlem /
Senior non-member
Early-bird. Før 1. desember /
Before December 1th 
   NOK 3100   NOK 4100   NOK 1500   NOK 2000   NOK 1700   NOK 2500
                         
 Fra 1.desember /
From December 1th
   NOK 4100   NOK 5100   NOK 2000   NOK 2500   NOK 2200    NOK 3000
                         
 Dagsavgift /
One-day registration
   NOK 1030   NOK 2000   NOK 500   NOK1000   NOK 700   NOK 1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferansemiddag 5. januar vil bli Treretters, med to drikkeenheter. Forløpig pris: NOK 860.
Conference dinner January 5th will be three courses with two beverages. Preliminary price: NOK 860.

Isbryter holdes 4. januar og vil koste kr. 150. 
Icebreaker will take place January 4th at the price of NOK 150.

Komiteen som jobber med konferansen er: / The committee working on the conference are: Leder Per Terje Osmundsen (NTNU), Halvor Bunkholt (Equinor), Reginald Hermanns (NGU), Kristin Holmøy (NTNU), Johannes Jakob (NGU), Thorbjørn Kaland (HVL), Hans Arne Nakrem (NHM/UiO), Øystein Nordgulen (NGU/NGF), Sabina Palinkas (UiT), Inger-Lise Solberg (NGU), Kurt Aasly (NTNU), Sondre Krogh Johansen (OD) og Ann Mari Husås (NGF).

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk