Medlemstyper

Medlemstyper

NGF representerer tverrfaglighet og engasjement! Her finner du litt informasjon om foreningen. NGF opererer med forskjellige typer medlemskap

Hovedmedlem

Medlemskap som hovedmedlem koster kr. 590 pr. år og inkluderer GEO/Bergverksnytt 8 ganger i året. Tidsskriftet Norwegian Journal of Geology ligger nå åpent på www.geologi.no/njg. Du blir du tilknyttet en lokalforening og får invitasjoner til møter og ekskursjoner i din egen lokalavdeling. NGF tilbyr idag et bredt spekter av konferansetilbud; alt fra større tverrfaglige konferanser til spisse temakonferanser. Alle medlemmer får invitasjon med medlemsrabatt. Se www.geologi.no/konferanser for mer informasjon.

Studentmedlem

Medlemskap som studentmedlem koster kr. 250 pr. år og inkluderer GEO/Bergverksnytt 8 ganger i året. Tidsskriftet Norwegian Journal of Geology ligger nå åpent på www.geologi.no/njg. Du blir du tilknyttet en lokalforening og får invitasjoner til møter og ekskursjoner i din egen lokalavdeling. NGF tilbyr idag et bredt spekter av konferansetilbud; alt fra større tverrfaglige konferanser til spisse temakonferanser. Vi ønsker å vise at vi vil satse på studentene, og opererer alltid med egen studentpris på våre arrangement. Se www.geologi.no/konferanser for mer informasjon.

Bedriftsmedlem

Et bedriftsmedlemskap innebærer at NGF og bedriftene får et bevisst forhold til hverandre som kan utnyttes til felles beste. Bedriftsmedlemmene vil bli profilert på nettsidene våre, med lenke til bedriftens egen hjemmeside.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk