Nansenfondet

Nansenfondet, herunder tidligere Sulitjelmafondet, og Kristian Birkelandsfond. Nansenfondet forvaltes av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Her finner du mer informasjon Det Norske Videnskaps-Akademi

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk