Utsatt på ubestemt tid!

NGF Bergen ønsker velkommen til foredrag med Jonny Hesthammer.

"Menneskene har aldri hatt det bedre enn nå. Likefullt ligger store utfordringer foran oss. Alle mennesker skal bringes ut av ekstrem fattigdom og få tilgang til ren energi, samtidig som vi skal kutte utslipp av klimagasser. Er det mulig? Foredraget tar for seg problemstillingen med faktabasert kunnskap, og forklarer hva Klimapanelets rapporter faktisk viser om veien til nullutslipp. Og hva dette innebærer med tanke på fremtidens energimiks. Til slutt belyses noen aspekter rundt det store spørsmålet: Hva skjer om vi ikke når FNs klimamål? Blir det slutten på menneskeheten, eller er det håp – også for geologer og geofysikere?"

Hesthammer er strukturgeolog med utdannelse fra UiB og University of British Columbia i Canada. Han var professor ved UiB i perioden 2002-2018. Han har startet 4 oljeselskaper og er i dag CEO i M Vest Energy. Han har skrevet en rekke kronikker om klima i Aftenposten, VG, DN, TU, Morgenbladet og BT.

Det blir lett servering og salg av drikke.

NGF-Bergen ønsker velkommen til årets generalforsamling.

Jostein Bakke og Henriette Linge, fra institutt for geovitenskap ved UiB, vil holde foredraget "På tur til Kerguelen for å studere Vestavindsbeltet". 

"Vestavindsbeltet i Sørishavet er det kraftigaste atmosfæriske sirkulasjonssystemet på jorda. Vindsystemet bidreg til å halde i gang den cirkumpolare havstraumen som går rundt Antarktis, og er svært viktig for karbonopptaket i Sørishavet. Det meste av paleoklima-informasjonen ein har frå denne regionen kjem frå sediment avsett på havbotnen. Dette skuldast dels at det er svært få landområder her, men like mykje at dei få sub-Antarktiske øyene som finst er svært krevjande å nå. Her er det ingen flyplassar og den einaste tilkomsten er via lange og krevjande båtreiser i svært uroleg hav. Det er dette vi skal gjere noko med i prosjektet finansiert av polarprogrammet til NFR «Past behaviour of the southern ocean's atmosphere» (SOUTHSPHERE). I samarbeid med franske, amerikanske og sveitsiske forskarar er målet å bruke mykje av den same paleoklimatiske «verktøykassa» som vi har nytta i nordområda til å rekonstruere klimaet attende til istida også i sør. Denne verktøykassa vert stadig utvida og vi har sett saman eit team med internasjonale spesialistar til å delta. Prosjektet vil opne opp eit nytt vindauga mot fortida som vonleg vil auke forståinga av værsystema i Sørishavet og ikkje minst hjelpe til med å forbetre modelleksperimenta som skal fortusei jordas framtidige klimautvikling."

 

tillegg til foredraget vil NGF ha valg av nytt styre, samt inkludere årsberetning fra 2018 og plan for 2019. Vi byr på gratis pizza, og det vil være salg av diverse drikke.

Trykk gjerne delta på vårt arrangement på Facebook så vi vet hvor mange som kommer. (https://www.facebook.com/events/211230883379341/)

Velkommen!

NGF - Bergen ønsker velkommen til første foredrag etter sommeren!

Cédric Hamelin fra UiB holder foredraget "6000 meters below the sea, diving in a transform fault".  

"The Romanche mega-transform in the equatorial Atlantic is a 950 km offset along the Mid-Atlantic Ridge, one of the largest faults in any ocean. In this region, new oceanic crust is generated in front of a rather old (55My), thick and cold lithosphere. An extreme thermal gradient results from this age contrast and some dramatic effects in the tectonic and magmatism style are observed when approaching the transform fault. During the summer 2019, the SMARTIES expedition goal was to observe and sample the reliefs at the intersection between the Romanche transform fault and the Mid-Atlantic Ridge. The Nautile, a manned deep submergence submarine, was the essential tool of this exploration cruise, with dives that reached the record depth of -6030m for the first time since its construction in 1984." 

Møtet holdes som vanlig i aud 5 i 3. etasje på Realfagsbygget. Det vil bli lett servering og mulighet til å kjøpe drikke. Husk å trykke delta på arrangementet vårt på Facebook så vi kan beregne nok mat. https://www.facebook.com/events/547847819288831/

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk