Geologitur fra Jøkul til fjordbunn

 

Norsk Geologisk Forening og Den Norske Turistforening inviterer til geologitur fra Jøkul til fjordbunn, 21.-24. august.

Bergen Turlag arrangerer, og turen vil bli guidet av Haakon Fossen og Thorbjørn Kaland.

Turen vil starte på Finse, forsette til Blåisen, forsette på Hallingskeid, Buerdalen, Flåmsdalen, og avsluttes i Flåm.

 
Geologitur fra Jøkul til fjordbunn mini  

 Registrering er åpnet nå via Bergen og Hordaland Turlag

Det er plass til 10 deltakere i tillegg til guider og deltakende fra NGF og DNT.

Deltakerne dekker selv reiseutgifter, mat og overnatting på hyttene.

Program

Torsdag 21. august

Samling på Finse. Deltakerne kommer i løpet av formiddagen med tog fra Oslo eller Bergen.

(Det kan være raskere å fly til Bergen enn Oslo, da det er kortere transport der mellom fly og tog, og da toget kun bruker litt over 2 timer til Finse).

Vi presenterer turens program, den lokale geologi og snakker om skyvedekker samt etableringen av Hardangervidda. Tur til Jomfrunuten der vi kan se bølgerifler fra et tidligere havnivå. Vi vil óg få anledning til å studere Hallingskarvets karakteristiske topografi.

Overnatting på Finsehytta.

Fredag 22. august

Kvartærgeologi og glasiologi.

Vi skal nå studere isens modellering av det norske landskapet, dels i eksisterende morfologi og dels i pågående prosesser.

Vi går inn til Blåisen, studerer ulike generasjoner av morener, bredesjøer, subglasial drenering og isens bevegelsesmønster. Det blir anledning til å gå i taulag inn på breen og oppleve dens beskaffenhet og bevegelser på nært hold.

Tog til Hallingskeid kl 16.00

Middag, foredrag og overnatting på Hallingskeid

På Hallingskeid ligger de innerste fjordgrenene av Hardangerfjorden og Sognefjorden på det tetteste, innen en dagsturs distanse. I vest ligger Vossaskavlen som må forseres mot Voss, og i øst går dalføret over Finse mot Hallingdalen. Hallingskeid har derfor gjennom århundrer vært aktivt møtested for ferdsel mellom nord og syd, øst og vest. Dette ble forsterket ved byggingen av Bergensbanen da det ble etablert en liten by her med nødvendige servicetilbud. Vi skal følge sporene etter jernbaneingeniører, berggeologer og dyktige brobyggere og se hvordan de utnyttet geologien i et lite fremkommelig landskap.

Lørdag 23. august

Tur inn i Buerdalen (retning Hardanger og Osa). Vi skal her se Buadalsbrotet og den "fossile steinrøysen" der, samt forsteinet grus på grunnfjellet. Diskordansen som markerer bergartsskiftet ligger tett opp til stien. Utsikten fra toppene i området gir øyekontakt med Jøkulen, Folgefonn, Onen, Vassfjøra, Vossaskavlen og noen steder Hurungane og Gaustatoppen (fra Skomanosi). Dette rammer inn en lekegrind som favner de fleste geologiske prosesser.

Middag og overnatting på Hallingskeid (alternativt på Myrdal)

Søndag 24. august

Tog til Myrdal kl 12 (hvis vi ikke overnatter på Myrdal)

Vi går ned Flåmsdalen (ca 20 km). Her studerer vi stupbratte dallandskap, isbreer og elveerosjon, fjorddannelse, Kambrosiluriske bergarter, Lærdal-Gjendeforkastningen og strekningen av jordskorpen etter kaledonidene.

Hjemreise søndag ettermiddag fra Flåm, enten med Flåmsbanen opp til Bergensbanen, med hurtigbåt ut Sognefjorden til Bergen eller videre nordover, eller med ekspressbuss nordover mot Sognefjell og Trondheim.

Turen går igjennom kupert terreng.

Pris: 2900 kr for medlem og 3500 kr for ikke-medlem. Prisen inkluderer turledelse, overnatting og mat. Reise kommer i tillegg.

Registrer deg for turen her.
Det er begrenset med plass, så her er det førstemann til mølla!

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk