Geoturen "Fra bre til fjord"

Samarbeidsprosjekt mellom Den Norske Turistforening og Norsk Geologisk Forening ble gjennomført 21. – 24. august 2014 med guidene Haakon Fossen og Thorbjørn Kaland.

Turen startet på Finse, og ble avsluttet i Flåm. På vegen ble det sett både på bølgerifler, kvartærgeologi og glasiologi.

Gruppen fulgte sporene etter dyktige jernbaneingeniører og brobyggere, og så på hvordan de utnyttet geologien i et lite fremkommelig landskap.

Fra Finsehytta gikk turen til Blåisen for å studere isens bearbeiding av det norske landskapet. På Blåisen fikk deltakerne studere ulike generasjoner av morener og subglasial drenering.

P1010135 webProfessor Haakon Fossen i en smeltevannskanal under Blåisen som er en arm av Hardangerjøkulen.
Fotograf Odleiv Olesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 På Hallingskeid ligger de innerste fjordgrenene av Hardangerfjorden og Sognefjorden på det tetteste, innen en dagsturs distanse. I vest ligger Vossaskavlen som må forseres mot Voss, og i øst går dalføret over Finse mot Hallingdalen. Hallingskeid har derfor gjennom århundrer vært aktivt møtested for ferdsel mellom nord og syd, øst og vest.

P1010140 web

Anne Marie Aamelfot Hjelle (ass.gen.sekretær i DNT) står på forsteinet grus (basalkonglomerat) som opptrer mellom det prekambriske grunnfjellet og overliggende fyllitt ved Osaskavlen vest for Hallingskeid.
Fotograf Odleiv Olesen

 

 

 

 

 

Inn i Buerdalen (retning Hardanger og Osa) fikk deltakerne se Buadalsbrotet og den "fossile steinrøysen", samt forsteinet grus på grunnfjellet. Diskordansen som markerer bergartsskiftet ligger tett opp til stien. Utsikten fra toppene i området gir øyekontakt med Jøkulen, Folgefonn, Onen, Vassfjøra, Vossaskavlen og noen steder Hurungane og Gaustatoppen (fra Skomanosi). Dette rammer inn en lekegrind som favner de fleste geologiske prosesser.

P1010153 web

Fotograf Odleiv Olesen

Ned Flåmsdalen (ca 20 km) fikk de studere stupbratte dallandskap, isbreer og elveerosjon, fjorddannelse, kambrosiluriske bergarter, Lærdal-Gjendeforkastningen og strekningen av jordskorpen etter kaledonidene.

Hele turen ga en god forståelse av fjellkjeden og hvorfor den ser ut som den gjør.

Deltakerne på turen var svært fornøyde, og kan anbefale turen til alle geologi og natur interesserte.

 

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk