NGF Bergen inviterer

NGF Bergen inviterer den 5. mars sine medlemmer til å komme å høre på Espen Eidsvåg og "Livet som skredgeolog i rådgiverbransjen.
Presentasjonen vil ta sted i PhD lunchrom (3.etasje) i Realfagbygget, Allègaten 41, kl. 1800.

Som rådgiver møter man på en rekke ulike oppgaver og utfordringer, og en variert hverdag. Espen Eidsvåg fullførte sin master i kvartærgeologi og paleoklima ved UiB i 2012. Mmasteroppgaven omhandlet kartlegging av to skredutsatte fjellsider i Bergen; Løvstakksiden og Ulriken. Etterpå har han jobbet som geolog i rådgiverfirmaet Sweco, mye med fokus på skred, men også innslag av andre typer oppdrag.

Denne kvelden vil Espen presentere et utvalg av de spennende prosjektene han har vært involvert i, blant annet skredfarekartlegging langs Bergensbanen, kraftutbygging på Vestlandet, akutte vurderinger av store steinskred, tunnelplanlegging på Sørlandet, simulering av av snøskred som aldri vil gå, og skredkartlegging i bratt vestlandsterreng. Underveis vil det deles kuriositeter og de store spørsmålene som dukker opp i hverdagen som rådgiver, som helikopterberfaringer, bruk av nettbrett i felt, lokalbefolkningens noen ganger selektive hukommelse om skred og den kontinuerlige kampen mellom pris- og tidspress og ønsket om å leverer riktig kvalitet.

pdfInvitasjon_møte_5__mars.pdf303.14 KB

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk