NGF Bergen inviterer til foredrag 22. mars

NGF Bergen inviterer til foredrag 22. mars NGF Bergen

NGF Bergen inviterer til foredrag 22 mars på aud.5 på tredje etasje i Realfagsbygget.

Foredraget er med Joachim Jacobs, som vil fortelle om sin geologiske ekspedisjon til Dronning Maud land.

Joachim Jacobs var med som en av fire geologer fra UiB, Norsk Polarinstitutt og Norges Geologiske Undersøkelse, som kartla, samlet og forsket i nærheten av Troll stasjonen i januar - februar 2018. 

Velkommen til foredrag.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk