Generalforsamling i Bergen 6.2.2020

NGF-Bergen ønsker velkommen til årets generalforsamling.

Jostein Bakke og Henriette Linge, fra institutt for geovitenskap ved UiB, vil holde foredraget "På tur til Kerguelen for å studere Vestavindsbeltet". 

"Vestavindsbeltet i Sørishavet er det kraftigaste atmosfæriske sirkulasjonssystemet på jorda. Vindsystemet bidreg til å halde i gang den cirkumpolare havstraumen som går rundt Antarktis, og er svært viktig for karbonopptaket i Sørishavet. Det meste av paleoklima-informasjonen ein har frå denne regionen kjem frå sediment avsett på havbotnen. Dette skuldast dels at det er svært få landområder her, men like mykje at dei få sub-Antarktiske øyene som finst er svært krevjande å nå. Her er det ingen flyplassar og den einaste tilkomsten er via lange og krevjande båtreiser i svært uroleg hav. Det er dette vi skal gjere noko med i prosjektet finansiert av polarprogrammet til NFR «Past behaviour of the southern ocean's atmosphere» (SOUTHSPHERE). I samarbeid med franske, amerikanske og sveitsiske forskarar er målet å bruke mykje av den same paleoklimatiske «verktøykassa» som vi har nytta i nordområda til å rekonstruere klimaet attende til istida også i sør. Denne verktøykassa vert stadig utvida og vi har sett saman eit team med internasjonale spesialistar til å delta. Prosjektet vil opne opp eit nytt vindauga mot fortida som vonleg vil auke forståinga av værsystema i Sørishavet og ikkje minst hjelpe til med å forbetre modelleksperimenta som skal fortusei jordas framtidige klimautvikling."

 

tillegg til foredraget vil NGF ha valg av nytt styre, samt inkludere årsberetning fra 2018 og plan for 2019. Vi byr på gratis pizza, og det vil være salg av diverse drikke.

Trykk gjerne delta på vårt arrangement på Facebook så vi vet hvor mange som kommer. (https://www.facebook.com/events/211230883379341/)

Velkommen!

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk