Velkommen til medlemsmøte i Harstad.

Rune Mattingsdal, Oljedirektoratet, vil holde foredrag; 

"På jakt etter naturlige gasslekkasjer fra havbunnen og en bedre forståelse av petroleumssystemet i Barentshavet nord."

NGF-Harstad ønsker velkommen til medlemsmøte 24.oktober.

Det blir foredrag ved Kristine Nymoen. Hun er fra Ervika utenfor Harstad og avla i vår en mastergrad ved NTNU i Trondheim på studier av geologien på Grytøya, Bjarkøya, Sandsøya og Krøttøya. Foredraget vil være en popularisert og forståelig gjennomgang av hennes resultater i denne oppgaven. Hun vil diskutere utvikling, sammensetning og aldersforhold på grunnfjellbergartene på disse øyene. Dette området er tidligere lite studert. Benytt anledningen til å oppgradere kunnskapen din om lokalområdets geologi.

Velkommen!

Norsk Geologisk Forening - Harstad inviterer til årsmøte og medlemsmøte torsdag 9 mai kl. 20:00 på Thon Hotell.

Det vil bli foredrag ved Jon Erik Eriksen, Equinor:
Geologi og gruvedrift i Sulitjelma. 
Fra sedimentære prosesser på havbunnen til blisterkobber.

Alle er vellkommen - det er servering.

NGF Harstad inviterer til medlemsmøte onsdag 30 januar kl. 19:00 på Oljedirektoratet.

Denne gangen er det foredrag ved professor Hans Arne Nakrem, Naturhistorisk Museum UiO,

Han vil snakke om Metanseep-karbonater fra Svalbard og Novaya Zemlya - og litt om betydningen av gamle museale samlinger for moderne utforskning.

 

Alle er velkommen!

Synnøve Elvevold, fra Norsk Polaristitutt, kommer for å fortelle om kartlegging av Antarktiske fjell.

Fire geologer fra henholdsvis Norsk Polarinstitutt, Norges Geologiske Undersøkelse og Universitetet i Bergen deltok i januar/februar 2018 på en geologisk ekspedisjon til Antarktis.

Dronning Maud Land, som er ett av Norges tre biland i sør, er et landområde som utgjør nærmere en sjettedel av det antarktiske kontinentet, og er hele syv ganger større enn Norge. Et av formålene med ekspedisjonen er å ny-kartlegge fjellområdene omkring den norske stasjonen Troll. Geologisk kartlegging, i likhet med topografisk og annen tematisk kartlegging, er en nasjonal oppgave og i Antarktis-sammenheng kan det betraktes som en måte å vise fortsatt interesse i kravområdet.  Fjellkjeden i Dronning Maud Land strekker seg langs kysten, ca. 200 km fra iskanten. Dette er Norges mest spektakulære og minst utforskede fjell. Fjellmassivene som stikker opp av isen gir oss informasjon om den geologiske oppbygningen av det antarktiske kontinentet. De nakne, steile fjellsidene mangler vegetasjon, og er slipt av isen de omgis av. Dette gir oss geologer en unik mulighet til lese fjellets geologiske historie gjennom å kartlegge strukturer og ulike bergartstyper. Den nåværende kunnskapen om geologien i Dronning Maud Land er begrenset og det er derfor behov for å øke kompetansen og kapasiteten på dette feltet. 

Foredraget vil inneholde en del geologi, litt om det å være langt borte fra sivilisasjonen, litt om utfordringer og litt om å være feltgeolog i så mektige landskap.

Velkommen torsdag 6.desember kl 20, i Gammelbaren på Grand.

NGF Harstad inviterer til NGF årsmøte og medlemsmøte torsdag 19. april kl. 20.00 i Gammelbaren på Grand (Scandic).

Det vil bli gitt et foredrag ved John Larsen fra Universitetet i Oslo. 
Han vil gi foredraget :Jakten på stjernestøvet. Mikrometeoritter og sferuler.

Alle er velkommen, det er servering.

 

 

Norsk geologisk forening Harstad inviterer til medlemsmøte torsdag 15. mars kl. 2000 i «Gammelbaren» på Hotell Scandic (Grand). 

Forsker Ola Fredin ved Norges geologiske undersøkelser vil holde foredraget: «Variasjon i isvolum siden Miocen i Dronning Maud Land, Antarktis.
Foreløpige resultater og berettelse fra feltarbeid i Antarktis». 

Velkommen til et spennende møte.
Servering. 

Hilsen styret NGF Harstad

Professor Atle Mørk fra NTNU holdt foredrag på NGF-Harstads sitt julemøte. Mjølnirkrateret slo ned i Barentshavet for 142 millioner år siden. Krateret er ca 40 km i diameter og kan sees både på seismikk og som nedslagsbergarter i kjerner som har blitt boret av Institutt for Kontinentalundersøkelser (IKU) Meteoritten hadde en fart på 25 000 m/s og som følge av nedslaget ble det dannet en enorm flodbølge som skylte innover norskekysten. I tillegg ble sedimenter presset opp over vannet og man fikk dannet en kraterstruktur. 

NGF takker for det gode oppmøtet og for et spennende foredrag. 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk