Foredrag 7.april

Torsdag 7. april kl. 19:00:
Bedriftsmøte hos Norges Geotekniske Institutt (NGI) (Oslo).
Presentasjoner av "Geologisk forskningsaktivitet på  NGI". 
Møtet holdes i NGIs lokaler, Sognsveien 72 (vis-a-vis Ullevål Stadion).

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk