NGF Stavanger inviterer til årsmøte

NORSK GEOLOGISK FORENING STAVANGER AVD.

Inviterer til årsmøte 
Onsdag d. 2. Mars kl. 18:00

Arkeologisk Museum i Stavanger

Cafeen, Peder Klows gate 30 A

Dørene åpner kl. 18:00, med mulighet for en forfriskning

Først kveldens foredrag:

                        Odleiv Olesen, NGU

(Tittel og sammendrag følger herunder)

– heretter årsmøte:

1)   Årsmelding

                     2)   Regnskap 2015

                     3)   Valg av nye styremedlemmer. Forslag fra utgående styre.

                     4)   Planlagte arrangementer

                     5)   Behandling av innkomne forslag

           6)     Eventuelt

Forslag til saker som skal opp på årsmøtet sendes styret (formann) innen onsdag d. 24. Februar.

Alle medlemmer har stemmerett og oppfordres til å stille på årsmøtet som representerer generalforsamlingen i Stavanger-avd. til NGF.

Vel Møtt!

På Styrets vegne

Alexander Lassen, Styreleder NGF lokal avd. Stavanger

Kveldsforedraget:

Land-sokkel-geologi i Rogaland

Odleiv Olesen, Norges geologiske undersøkelse

Prekambriske bergarter og kaledonske strukturer kan identifiseres fra magnetiske og gravimetriske data på fastlandet og følges ut på kontinentalsokkelen. Hele 90 % av den senprekambriske Rogalandsprovinsen ligger f.eks. ute i Egersundbassenget. Fortsettelsen på dypet under Jæren kan forklare de lave temperaturene i borehullet  på Ullandhaug (Ullrigg).  Store nedbørsmengder, bratte fjell og tidlig issmelting etter siste istid kan ha ført til ytterligere avkjøling. Et annet eksempel er Hardangerfjordskjærsonen som gjør en 90° knekk nord for Karmøy og forsetter sørover gjennom Karmsundet til Boknfjorden der den ble reaktivert i mesozoikum. Den norske strandflaten strekker seg fra Magerøya til Stavanger og framstår som en opptil 50 km bred flate, kun brutt opp av skjær og små fjell i sjøen. Helt siden 1900-årsskiftet har geologer undret seg over hvordan den har oppstått. Geofysiske og geologiske undersøkelser viser at det først har foregått en dypforvitring i berget, som igjen har lagt grunnlaget for planeringen av strandflaten i kvartær. Deler av forvitringen kan dateres til trias og har blitt bevart under et lag av yngre mesozoiske bergarter. Bølger og is har i løpet av kvartær tatt de bløte bergartene med seg ut i havet, og satt igjen den brede strandflaten som vi ser i dag. De nye funnene vil være av stor betydning for bygging av undersjøiske tuneller og leting etter olje på kontinentalsokkelen.

Årsberetning 2015

NORSK GEOLOGISK FORENING, STAVANGER

I år har NGF Stavanger hatt 2 arrangementer på programmet. Av disse var det første Geologiens Dag ved Oljemuseet i Stavanger og det annet et kveldsmøte med foredrag på Arkeologisk Museum i Stavanger.

Geologiens Dag ble arrangert for ottene år i rad. Som de foregående årble arrangementet holdt på Oljemuseet, hvor publikum blant annet kunne se på kjerneprøver, studere bergarter og mineraler, og få bestemt medbrakte steinprøver.  Det var gratis adgang hele dagen og ca. 900 besøkende tok turen innen om.

Kari Linn Søreide fra Statens Vegvesen holdt to populære foredrag om Ryfast prosjektet i kinosalen.

Kveldsforedraget handlede også om Ryfast (blot mere detaljert): Øyvind Ellingsen holdt foredraget (Kari Linn måtte melde forfall pga. sykdom) og ca. 50 tilhørere var tilstede. 

Vårt samarbeide med Norsk Petroleums Forening ble i år dessverre ramt av de vanskelige tider i oljebransjen så vi fikk ikke gjennomført noen felles feltekskursjon. Dog regner vi med at komme sterkt igjen i 2016.

På styrets vegne

Alexander Lassen

Styreleder NGF, lokal avd. Stavanger

Liste over avholdte arrangementer:

3. september:              Geologiens Dag 2015 på Norsk Olje Museum.

Onsdag d. :  5. november                 Kveldsforedrag: Øyvind Ellingsen og Kari Linn Søreide (Statens Vegvesen)

Om Ryfast Prosjektet og om Geologien i tunnelene (Ryfylketunnelen, Hundvågtunnelen og Eiganes tunnelen).

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk