Lysebotn 2 prosjektet

NGF-Stavanger inviterer til årsmøte og deretter kveldsforedrag mandag 27. februar kl. 18:30 (dørene åpner kl. 18:00) på Arkeologisk Museum i Stavanger.

Forfriskninger vil være tilgengelige i Kafeèn.

Foredragsholder Torgeir Sandøy er ingeniørgeolog i NorConsult. Kveldens tema vil være om det nye Lysebotn 2 prosjektet som er fornyelsen av det eksisterende 60 år gamle kraftverk i Lysebotn. Samtidig skal Lyse Energi bygge sitt eget «Ryfast» innerst i Lysefjorden. En ny vanntunnel med omtrent samme omkrets som verdens lengste undersjøiske veitunnel (i alt 11 km) skal sprenges ut for å øke fallhøyden til 686 m. I alt vil omtrent 800.000 kubikmeter bli sprengt og transportert bort. Dette sammen med nye aggregater gjør det mulig å produsere 14 prosent (180 GWh) mer energi med samme vannmengde som i dag. Lysebotn-prosjektet vil for tiden være et av Norges største vannkraftprosjekt. Torgeir vil fortelle litt om byggingen og driften av prosjektet.

Dagsorden for årsmøte:  

1)   Årsmelding  

2)   Regnskap 2016  

3)   Valg av nye styremedlemmer. Forslag fra utgående styre.

4)   Planlagte arrangementer

5)   Behandling av innkomne forslag   Forslag til saker som skal opp på årsmøtet sendes styret (formann) innen tirsdag d. 14. Februar. Alle medlemmer har stemmerett og oppfordres til å stille på årsmøtet som representerer generalforsamlingen i Stavanger-avd. til NGF.

6)   Eventuelt   Årsmelding 2016:   I år har NGF Stavanger hatt 5 arrangementer på programmet. Det første var et kveldsforedrag av Odleiv Olesen, NGU som handlet om land-sokkel geologien i Rogaland, ca. 30 fremmøtte. Der var mange spørsmål og god diskusjon. I april hadde vi et kvelds (Skype) foredrag av Carl Harbitz, NGI om «umulige flodbølger fra Åkerneset», ca. 25 fremmøtte. Skype modellen fungerte bra så videobaserte foredrag er helt klart en mulighet vi kan benytte etter behov i fremtiden. I juni gikk årets NGF/NPF felttur til øyene Sokn og Bru, nord for Randaberg og til Vigdel. Temaet var Jærens kaledoniske geologi. Guide var Alexander Lassen, ConocoPhillips. Været var ideelt og ca. 30 turdeltakere møtte opp. Geologiens Dag ble arrangert for 9. år i rad. Som de foregående år ble arrangementet holdt på Oljemuseet, hvor publikum blant annet kunne se på kjerneprøver, studere bergarter og mineraler, og få bestemt medbrakte steinprøver.  Det var gratis adgang hele dagen og ca. 800 besøkende tok turen innen om. I november holdt Laurent Gerignon et kveldsforedrag om den midtnorske kontinental margin, ca. 25 tilhørere møtte opp. Laurents foredrag lå i fin forlengelse av Odleivs foredrag tidligere på året. Alle våre kveldsforedrag ble avholdt på Arkeologisk Museum i Stavanger og det har fungert bra. Vår største utfordring vedblir at få flere medlemmer til at bli med på våre arrangementer.  

Liste over avholdte arrangementer:  

Onsdag    2. Mars:           Kveldsforedrag: Odleiv Olesen, NGU; Land-sokkel-geologi i Rogaland.    

Mandag  25. April:           Kveldsforedrag: Carl Harbitz, NGI; (U)mulige flodbølger fra Åkerneset.  

Søndag  12. Juni:            NGF/NPF Felttur: Alexander Lassen, ConocoPhillips; Jærens Geologi.  

Søndag  11. September:  Geologiens Dag på Norsk Oljemuseum.  

Torsdag 24. November:   Laurent Gerignon, NGU; Dislocation and rupture of the mid-norwigian continental margin: Insights from a decade of high-resolution aeromagnetic mapping.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk