NGF Tromsø - Åpent møte 31.1.19

NGF Tromsø inviterer til åpent møte torsdag 31. januar kl. 16:15.
Møtet er i Auditoriet i naturfagsbygget, UiT.

Foredragsholder er denne gangen Hans Arne Nakrem (Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo).
Han vil gi foredraget: Darwins fossiler.

I løpet av reisen med skipet HMS Beagle i årene 1831-1836 samlet Charles Darwins store mengder dyr og planter, men mindre kjent at han også samlet inn fossiler og gjorde en rekke geologiske studier.
Fossilene var viktige elementer da han formulerte sin evolusjonsteori ved å vise til slektskapet mellom nålevende og utdødde organismer.
Materialet han samlet inn befinner seg nå på Natural History Mueseum i London, men mange av hans fossiler er i ettertiden brukt i utallige vitenskapelige arbeider.

Foredraget er åpent for alle, og NGF Tromsø serverer pizza.

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk