Program vinter 2014

Foredrag for november og desember:

Onsdag 19. november - NTNU, Gløshaugen:

Oddleiv Olesen (NGU) - "Både gammel og ung - svaret på gåta om den norske strandflata?"

Julemøte på Kvilhaugen gård fredag 5.desember,

med foredrag av Jochen Knies fra NGU.

Historien om sjøisen i Polhavet

En fortelling om gamle og nye helter, skrekkscenarioer for framtiden, og spektakulære funn fra fortiden.

Sjøisen i Polhavet er den som viser den aller tydeligste responsen på endringer i klimaet. Fra de første observasjoner fra "Fram" ekspedisjonene i det forrige århundret til nåtidens satellittobservasjoner er det ingen tvil om at sjøisen har minket både i utbredelse og tykkelse. Ulike modeller antyder at Polhavet først ble isfritt om sommeren mot slutten av dette århundret. Fra førhistorisk tid vet vi svært lite om både utbredelsen og tykkelsen av sjøisen. Kunnskapen fra de siste ca. 60 millioner år baseres hovedsakelig på resultater fra ulike dypboringsprogrammer (ODP, IODP). Således vet man, for eksempel, at i de sentrale deler av Polhavet har sjøisen vært til stede gjennom hele året helt siden ca. 44 millioner år tilbake i tid. Men det er fortsatt uklarheter i forhold til sjøisens utbredelse gjennom ulike tidsperioder. Ny forsking viser at utbredelsen av sjøis har variert betydelig, og da særlig i perioder med høyere CO2-konsentrasjoner enn i dag. For eksempel, i sen miosen/tidlig pliosen lå sjøisgrensen mye lengre nord enn i dag. En maksimal sjøisutbredelse tilsvarende den i dag oppsto for første gang for rundt 2.6 millioner år siden, samtidig med at den landbaserte isen hadde vokst og nådd fram til kysten. Vi vet at gjennom de siste 10000 år kan utbredelsen ha vært veldig variabel. En spennende reise gjennom sjøisens historie i Polhavet vil vise flere eksempler på dette.

Fig Jochen Knies

Vi oppfordrer alle geologiske fagfolk til å ta kontakt med styret dersom dere har et foredrag liggende på lur som geologer i Trondheim kan få gleden av å lytte til.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk