Medlemsmøte i Trondheim 5.juni 2016

Velkommen til foredrag med Lars Eivind Augland (CEED, UIO).  

Onsdag 15. juni  klokka 19.00, - Egon Søndre (underetasjen), Thomas Angellsgate 8.

Dyptidens gåter: dannelse av de første kontinenter, fjellkjeders utvikling og jordens katastrofer.

Gratis pizza etter foredraget.

Mye av geologifaget handler om tidfesting, enten vi prøver å finne ut av når de første kontinentene dukket opp, når livet oppstod, når platetektonikk begynte å operere, eller når en geologisk katastrofe inntraff. Like viktig som når noe skjedde, er rekkefølgen hendelsene foregikk i, slik at vi kan forstå hvilke prosesser som førte til gitte viktige hendelser i jordas historie. Tidfesting kan foregå gjennom relativdatering, for eksempel gjennom karakterisering av ulike fossiler i en lagrekke, eller gjennom absoluttdatering, der vi bruker radiometriske metoder for, så nøyaktig som mulig, å aldersbestemme bergarter som gir oss informasjon om hendelsesforløp og prosesser. Hvis vi kombinerer aldersdateringer med møysommelige studier av bergartene i felt og i laboratorier, kan vi forstå den geologiske historien og hvilke prosesser som har virket på planeten vår. Her vil jeg presentere noen eksempler fra temaer som jeg sammen med kolleger har jobbet med de siste årene: nøyaktig aldersbestemmelse av det som har blitt foreslått å være verdens eldste bergarter og hvordan de ble dannet (hadde vi en form for platetektonikk for fire milliarder år siden?); fjellkjededannelse og hvordan jordskorpe kan flyttes mellom kontinenter (eksempler fra Kaledonidene); og hvordan supervulkaner kan føre til store klimaendringer og masseutryddelser. Alle disse eksemplene er basert på kombinasjonen av feltarbeid, geokronologi og isotopgeokjemi.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk