Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen 2021 blir avholdt 7. januar kl. 16.15 på Teams møte forbindelse med Vinterkonferansen 2021.

Saksdokumentene er her lagt ut digitalt.

 

Følgende agenda er satt:

1. Valg av møteleder, referent og et medlem til å undertegne protokoll

2. Dagsorden til godkjenning

3. Hovedstyrets årsberetninger for 2019 og 2020 til godkjenning

4. Regnskap for 2018 og 2019 til godkjenning

5. Fastsettelse av kontingent for personlige medlemmer

Ordinær medlem: kr 690
Familiemedlem (uten GEO): kr 290
Student: kr 290

6. Valg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk