Generalforsamling 2013

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORSK GEOLOGISK FORENING 2013

Herved innkalles til Generalforsamling i Norsk Geologisk Forening i Radisson Blu Hotel Scandinavia, Oslo, onsdag 9. januar 2013 kl 17:20.

AGENDA:  

1.  Valg av møteleder, referent og ett medlem til undertegne protokoll

2.  Dagsorden til godkjenning

3.  Vedtektsendringer

4.  Hovedstyrets årsberetninger for 2010, 2011 og 2012 til godkjenning

5.  Regnskap for 2010 og 2011 til godkjenning

6.  Fastsettelse av kontingent for personlige medlemmer

         Ordinær medlem: kr 590

         Familiemedlem (uten GEO): kr 250

         Student: kr 250

7.  Valg

Med vennlig hilsen

Gunn Mangerud                                    Gunn Haukdal

president                                            generalsekretær

 AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk