Generalforsamling 2011

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORSK GEOLOGISK FORENING 2011

Herved innkalles til Generalforsamling i Norsk Geologisk Forening i Radisson Blu Hotel Atlantic, Stavanger, onsdag 12. januar 2011 kl 17:15.

AGENDA:

1.      Valg av møteleder, referent og 2 personer til å undertegne protokoll

2.      Dagsorden til godkjenning

3.      Hovedstyrets årsberetninger for 2008 og 2009 til godkjenning

4.      Regnskap for 2008 og 2009 til godkjenning

5.      Fastsettelse av kontingent for personlige medlemmer

         Ordinær medlem: kr 550

         Familiemedlem (uten GEO): kr 250

         Student: kr 200

6.      Valg

Med vennlig hilsen

Arvid Nøttvedt                                   Gunn Haukdal

president                                          generalsekretær

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk